MON: Elementem nowych wojen będą na pewno cyberataki

26 listopada 2015, 16:38 Bezpieczeństwo
mon

– Cyberprzestrzeń stała się po lądzie, morzu i przestrzeni powietrznej kolejną domeną walki, która wymaga kompleksowego podejścia w budowaniu zintegrowanego systemu bezpieczeństwa cybernetycznego Polski – powiedział podczas konferencji i wystawy „Cyber Security – Bezpieczeństwo ponad granicami” podsekretarz stanu w MON Bartłomiej Grabski.


W czwartek w Warszawie wiceminister wziął udział w otwarciu międzynarodowej konferencji i wystawy pt. „Cyber Security – Bezpieczeństwo ponad granicami”, która poświęcona jest tematyce obrony przed zorganizowanym atakiem teleinformatycznym (cyberatakiem) na kluczową dla funkcjonowania państwa infrastrukturę.

– Ostatnie lata pokazały, że działania w cyberprzestrzeni są istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Ataki stają się coraz liczniejsze i bardziej zaawansowane. (…) Każdy cyberatak należy traktować poważnie i rozpatrywać jako potencjalne zagrożenie – mówił podczas otwarcia wiceminister Bartłomiej Grabski.

– Ataki mogą służyć nie tylko destabilizacji czy zastraszaniu krajów, ale również wspieraniu działań militarnych, czego przykład mieliśmy podczas konfliktu w Gruzji czy na Ukrainie. (…) Należy pamiętać, że ewoluowanie zagrożeń w cyberprzestrzeni wymaga współpracy, wymiany informacji i dobrych praktyk, ciągłych inwestycji i podnoszenia poziomu zabezpieczeń – podkreślił podsekretarz stanu w MON.

W otwarciu konferencji uczestniczył także zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jarosław Brysiewicz.

***

Konferencja odbywa się pod patronatem honorowym: szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Związku Banków Polskich.

Patronat merytoryczny nad konferencją sprawuje Wojskowa Akademia Techniczna.

W konferencji uczestniczą przedstawiciele kierownictwa ministerstw, urzędów centralnych, instytucji, administracji samorządowej, kluczowych z punktu widzenia zagrożenia atakiem teleinformatycznym gałęzi gospodarki (w tym banków, energetyki i przemysłu petrochemicznego) oraz służb, których zadaniem jest m.in. obrona przed cyberatakiem.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej