Moody’s potwierdził długoterminowy rating PGE

18 grudnia 2019, 15:30 Alert

16 grudnia Agencja Moody’s opublikowała rating długoterminowy dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej na poziomie „Baa1”. Perspektywa ratingu jest stabilna.

wiatrak pge energa odnawialna oze
Źródło: PGE Energia Odnawialna

Najnowsza ocena

Agencja podała w komunikacie, że najnowsza ocena ratingowa odzwierciedla wiodącą pozycję rynkową Grupy PGE w Polsce, rosnący udział przychodów z działalności regulowanej związanej z sieciami dystrybucyjnymi oraz ciepłem systemowym, jak również umiarkowany poziom zadłużenia.

Ocena wiarygodności kredytowej uwzględnia przy tym znaczący udział energetyki węglowej w portfolio Grupy, dużą ekspozycję na zmienność giełdowych cen energii elektrycznej wobec znaczącego udziału kosztów stałych prowadzonej działalności oraz wysokie nakłady inwestycyjne angażujące środki z działalności operacyjnej.

PGE Polska Grupa Energetyczna posiada oceny ratingowe nadane przez agencje Fitch oraz Moody’s. Rating agencji Fitch również znajduje się na poziomie inwestycyjnym: BBB+ z perspektywą stabilną. Opinie obydwu agencji potwierdzają pozycję PGE jako wiarygodnego kredytobiorcy.

www.gkpge.pl

PGE Baltica rozpoczęła nowatorskie badania produktywności morskich farm wiatrowych