font_preload
PL / EN
Infrastruktura Innowacje 3 czerwca, 2016 godz. 7:30   
REDAKCJA

Morawiecki: Będziemy wspierać rozwój gospodarki cyfrowej

Morawiecki_Mateusz

Udział w corocznej sesji ministerialnej Rady OECD (MCM-2016), spotkania bilateralne z sekretarzem generalnym OECD Angelem Gurrią oraz ministrem finansów Chile i przewodniczącym MCM Rodrigo Valdesem – to główne punkty wizyty wicepremiera Mateusza Morawieckiego w Paryżu. Szefowi resortu rozwoju towarzyszył wiceminister Radosław Domagalski.

W dyskusji poświęconej perspektywom rozwoju gospodarki światowej, wicepremier Morawiecki podkreślił zbieżność kierunków rozwoju OECD z polityką gospodarczą polskiego rządu.

„Podzielamy kierunki rozwoju działalności OECD. Chcemy wspólnie pracować na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju, który przełoży się na poprawę jakości życia wszystkich obywateli. Dlatego w naszym Planie na rzecz odpowiedzialnego rozwoju stawiamy na działania, które sprawią, że gospodarka będzie bardziej innowacyjna i konkurencyjna. Zależy nam na zwiększeniu poziomu inwestycji publicznych i prywatnych, które będą tworzyły stabilne miejsca pracy. Będziemy też wspierać rozwój gospodarki cyfrowej i najbardziej perspektywiczne sektory przemysłu” – mówił wicepremier Morawiecki.

Odnosząc się do roli OECD w globalnej architekturze zarządzania, szef resortu rozwoju mówił o jej wiodącej roli w tworzeniu prognoz rozwoju gospodarki światowej.

„OECD jest fundamentem analitycznym najbardziej rozwiniętych państw świata. Ten wkład intelektualny jest potrzebny do tego, aby kreować i wdrażać reformy, które pozwolą sprostać współczesnym wyzwaniom” – zaznaczył wicepremier.

Podczas posiedzenia Rady OECD zainaugurowany został program regionalny OECD dla Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

„Promowanie zrównoważonego rozwoju wymaga równego traktowania regionalnych programów i inicjatyw, w tym także tych, które są skierowane do naszych wschodnich sąsiadów i partnerów w Eurazji” – apelował wicepremier Morawiecki.

Tematem rozmów wicepremiera Morawieckiego z ministrem finansów Chile i sekretarzem OECD były kwestie związane z bieżącą współpracą na forum OECD oraz aktualna sytuacja geopolityczna i ekonomiczna w Europie. Szef resortu rozwoju podkreślił, że OECD ma do odegrania ważną rolę w zbliżeniu Polski z państwami G-20.Z kolei, wiceminister Radosław Domagalski rozmawiał z ministrem handlu Nowej Zelandii Hon Todd McClay’em o planowanych negocjacjach ws. utworzenia strefy wolnego handlu pomiędzy Nową Zelandią i UE. Omówione zostały także dwustronne relacje gospodarcze i szanse ich pogłębienia. O możliwościach rozwoju współpracy bilateralnej wiceszef resortu rozmawiał także przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Australii.Rada OECD na Szczeblu Ministerialnym (MCM) jest najwyższym organem OECD skupiającym przedstawicieli wszystkich państw członkowskich w randze ministrów gospodarki lub finansów (lub rzadziej spraw zagranicznych). Coroczne spotkania ministerialne OECD są forum wymiany poglądów na temat stanu gospodarki światowej i polityki państw członkowskich oraz miejscem podejmowania decyzji o strategicznym znaczeniu dla Organizacji.