Port w Hamburgu. Źródło: freepik

Fedorska: Transport kontenerowy stanął w korku do największych portów w Europie