Moskwa: Moce produkcyjne OZE wzrosną do 23,5 GW do połowy 2026 roku

24 listopada 2021, 11:30 Alert
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na konferencji EuroPOWER
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na konferencji EuroPOWER. Fot. Aleksander Tretyn.

Przejście na gospodarkę ekologiczną jest jednym z kluczowych elementów reform przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy (KPO). Dodając jednocześnie, że w dążeniu do osiągnięcia naszych celów niezbędna jest współpraca państw w regionie V4, która doprowadzi do przyspieszenia transformacji – zaznaczyła Minister klimatu i środowiska na Central European Energy Conference 2021.

Polska zakłada znaczny wzrost mocy produkcyjnych w OZE

– Dekarbonizacja i wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest jednym z kluczowych kierunków Krajowego Planu Odbudowy i Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Dlatego planujemy zreformować istniejące ramy regulacyjne i zwiększyć możliwości inwestycyjne związane z wdrażaniem OZE. W tym zakresie wprowadzone zostaną nowe, uproszczone i przyjazne dla inwestorów ramy regulacyjne dotyczące offshore oraz rozwoju energetyki rozproszonej, w tym prosumentów energii – powiedziała Anna Moskwa

Minister wskazała również, iż rozwój offshore w znacznymi topniu przyczyni se do wzrostu mocy produkcyjnych OZE w Polsce. – Zakładamy, że do połowy 2026 roku moce produkcyjne energii z farm wiatrowych i fotowoltaicznych wzrosną do 23,5 GW – wskazała minister.

Anna Moskwa zwróciła uwagę, że Polska przywiązuje również wagę do technologii związanych z wodorem.

– Aby rozwijać innowacyjne technologie planujemy przygotowanie pakietu legislacyjnego ukierunkowanego na wodór, który zniesie bariery utrudniające rozwój krajowego rynku wodoru – powiedziała Anna Moskwa.

Jak wyjaśniła minister klimatu i środowiska, środki z KPO obejmą finansowanie w szczególności poprawy jakości powietrza w Polsce, wspieranie transformacji firm w kierunku zielonej gospodarki oraz zielonej transformacji miast i ich obszarów funkcjonalnych.

– Poprawa jakości powietrza jest w Polsce priorytetem. Dlatego planujemy rozszerzenie wsparcia finansowego realizowanego już krajowego programu „Czyste Powietrze”. Umożliwi to zwiększenie tempa termomodernizacji i zastąpienie nieefektywnych źródeł ogrzewania ekologicznymi w zasobie mieszkaniowym. Nie bez znaczenia jest również transformacja firm w kierunku zielonej gospodarki. Będzie sprzyjać inwestycjom w duże firmy, mające szczególne znaczenie dla poprawy efektywności energetycznej i ograniczenia negatywnego wpływu przemysłu na klimat i środowisko – podsumowała minister klimatu i środowiska.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Aleksander Tretyn