Moskwik: Gazociąg na Litwę ważniejszy dla Bałtów

15 października 2015, 15:24 Energetyka

KOMENTARZ

Kamil Moskwik

Współpracownik BiznesAlert.pl

Podpisanie porozumienia pomiędzy Polską a Litwą dotyczącego finansowania budowy połączenia gazowego pozwoli zniwelować izolację energetyczną oraz uzależnienie państw bałtyckich od Rosji.

Sygnatariuszami umowy będą krajowi operatorzy systemów przesyłowych spółki Gaz-System i AB Amber Grid oraz Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności Sieci, która odpowiada m.in. za zarządzanie infrastrukturą i projektami w sektorze energetycznym. Gazociąg będzie budowany z litewskiej miejscowości Jauniunai do stacji kompresorowej w Rembelszczyźnie oraz nowej tłoczni gazu w Gustorzynie, jego długość wyniesie 534 km, w tym na terytorium Polski 357 km i średnicy DN 700 mm, możliwa jest także rozbudowa tłoczni Rembelszczyzna. Przepustowość gazociągu w kierunki Litwy ma wynieść około 2,5 mld metrów sześciennych, natomiast w kierunku Polski 1,1 mld metrów sześciennych.

Warto zaznaczyć, że wykonawca projektu budowlanego i wykonawczego gazociągu relacji Rembelszczyzna – Granica RP wraz z nadzorem autorskim inwestycji został wybrany w wyniku publicznego postępowania przetargowego. Przedmiotem umowy podpisanej ze spółką OTS-IP Sp.z o.o w dniu 18 czerwca 2015 roku było opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Do zadań wykonawcy projektu należy między innymi uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji oraz pozwolenia na budowę. Opracowanie dokumentacji projektowej, która zakończy się uzyskanie pozwolenia na budowę, planuje się na 2017 rok, natomiast planowany czas ukończenia inwestycji to rok 2019. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo energetyczne krajów bałtyckich, które w obecnie są w dużym stopniu zależne od gazu z Rosji.

Interkonektor ma istotne znaczenie dla unijnej strategii energetycznej, został uznany za „projekt o wspólnotowym znaczeniu”. Budżet UE dofinansuje projekt kwotą 295 mln euro, co stanowi ok. 60% wartości inwestycji (558 mln euro). Polski wkład wyniesie ok. 120 mln euro.

Przedsięwzięcie  pozwoli przyłączyć do unijnego rynku gazu Litwę, Łotwę oraz Estonię. Projekt jest kolejnym elementem Brukselskiej układanki energetycznej.

Na podstawie:

http://biznesalert.pl/pierwszy-gazociag-miedzy-polska-a-litwa-zakonczy-izolacje-energetyczna-panstw-baltyckich/

http://www.cire.pl/item,118742,1,0,0,0,0,0,podpisano-umowe-ws-finansowania-budowy-polaczenia-gazowego-miedzy-polska-a-litwa.html

http://biznesalert.pl/koncowka-2015-roku-pod-znakiem-projektow-polsko-litewskich/

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5844_pl.htm