MPiT pracuje nad systemem ewidencji indywidualnych źródeł ciepła

15 kwietnia 2019, 08:30 Alert
komin dom dym fot. pixabay.com

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowuje projekt ZONE, który będzie gromadził w spójny sposób jednolite informacje o domowych piecach i kotłach nie spełniających norm środowiskowych – czytamy w gazecie prawnej.

Informacje będą zbierane przez kominiarzy wyposażonych w mobilne aplikacje. Wiceprezes Korporacji Kominiarzy Polskich Jan Budzynowski szacuje, że w Polsce jest około pięciu tysięcy kominiarzy i że ta liczba wystarczy do inwentaryzacji źródeł ciepła.

W system zbierane będą też informacje o budynkach, w których nie wykonano przeglądów kominowych. Zgodnie z szacunkami instalacje kominowe sprawdza jedynie ok. 15 proc. właścicieli instalacji grzewczych w budynkach jednorodzinnych.

Obecnie trwa jego pilotaż systemu ZONE w dziewięciu gminach. Dostęp do systemu będą mieli wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Intencją MPiT jest, aby system ZONE zaczął funkcjonować do końca 2020 r. Łączny koszt projektu to prawie 9 mln zł – czytamy w „Gazecie Prawnej”.

Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego zwraca uwagę, że system ZONE nie wprowadzi nowych obowiązków, ale wymusi przestrzeganie obowiązującego już prawa.

ZONE ma również uszczelnić system dotacji wymiany źródeł ciepła. – Teraz nie mamy nad tym kontroli, bo fundusze nie są ze sobą skomunikowane – mówi cytowany przez „Gazetę Prawną” Andrzej Guła. Jest to o tyle ważne, gdyż kwestia unijnych dofinansowań jest uzależniona od monitorowania i audytowania wymiany niespełniających norm kotłów.

Z informacji gazety wynika, że do końca listopada mają być gotowe zmiany w prawie, które nałożą na gminy obowiązek wprowadzania danych do systemu informatycznego.

Gazeta Prawna/CIRE.PL