MŚ: Lasy pochłaniają CO2

24 grudnia 2015, 09:40 Alert

(Ministerstwo Środowiska)

Podczas posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej minister środowiska prof. Jan Szyszko podsumował ustalenia 21. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21). Minister podkreślił także, że: Polska będzie dążyła do włączenia do prawa europejskiego uzgodnień z COP21 dotyczących uwzględnienia w redukcji emisji pochłaniania CO2 przez lasy i glebę.


Jedno z ustaleń konferencji COP21 dotyczy równoważenia emisji CO2 w drodze wzrostu zalesiania. Ten zapis został wprowadzony do umowy dzięki dużej determinacji polskiej delegacji. Teraz Polska będzie dążyła do tego, by te ustalenia zostały także włączone do unijnej polityki klimatyczno-energetycznej po 2020 r.
Polskę i inne kraje Unii Europejskiej, oprócz nowej umowy klimatycznej zawartej podczas szczytu COP21 w Paryżu, obowiązują też unijne regulacje klimatyczne. Jest to obecnie obowiązujący pakiet klimatyczno-energetyczny, który wygasa w 2020 r. W najbliższym czasie Unia Europejska będzie dyskutować przepisy klimatyczne po 2020 r. (pakiet klimatyczny na lata 2020 – 2030). To właśnie w tych regulacjach będziemy chcieli uwzględnić zapisy dotyczące pochłania CO2 przez lasy i glebę – mówi minister Szyszko.
Pełen zapis posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej można obejrzeć na stronie Sejmu – tutaj.

***

Porozumienie klimatyczne z Paryża

12 grudnia, w Paryżu, podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), 195 krajów przyjęło porozumienie klimatyczne. Zacznie ono obowiązywać od 2020 roku. Głównym celem tej umowy jest zatrzymanie do końca wieku wzrostu globalnego ocieplenia do 2 st. Celsjusza.

Polityka klimatyczna Unii Europejskiej

Kraje UE obowiązują także wewnętrzne regulacje klimatyczne. To obecnie realizowany pakiet klimatyczno-energetyczny (tzw. 3×20). Zakłada on – do 2020 r. – redukcję emisji CO2 o 20 proc., wzrost udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 20 proc. oraz zwiększenie efektywności energetycznej również o 20 proc.
Ponadto, w najbliższym czasie na forum UE kontynuowana będzie dyskusja nt. nowego pakietu klimatycznego na lata 2020-2030. Obecnie jego ramy zakładają m.in. redukcję emisji CO2 o 40 proc. do 2030 r.