Polacy wysłali pomoc uchodźcom, ale czekają na zgodę Białorusi

26 sierpnia 2021, 06:30 Alert
Flaga Białorusi. Źródło: freepik
Flaga Białorusi. Źródło: freepik

Ministerstwo spraw zagranicznych przekazało stanowisko w sprawie sytuacji grupy osób znajdujących się przy granicy polsko-białoruskiej niedaleko miejscowości Usnarz Górny. Jest to odpowiedź na oświadczenie Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Warszawie. Polska przygotowała konwój z pomocą humanitarną, który czeka na zezwolenie na wjazd do Białorusi.

Komunikat MSZ

Ministerstwo spraw zagranicznych podkreśla, że władze w Polsce z najwyższą uwagą odnoszą się do sytuacji osób znajdujących się na terytorium Białorusi w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. – Polska wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawno-międzynarodowych. Wobec osób ubiegających się o ochronę międzynarodową stosowane są w pełni przepisy prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności prawa europejskiego. Istotne znaczenie ma zwłaszcza kwestia zapewnienia ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej – czytamy.

– Polska z pełnym poszanowaniem podchodzi do konwencji dotyczącej statusu uchodźców i respektuje jej postanowienia w zaistniałej obecnie sytuacji. Oczekujemy jednocześnie, że Białoruś, jako strona konwencji, wywiąże się z wynikających z niej zobowiązań i zapewni stosowną opiekę osobom znajdującym się na jej terytorium. W tym kontekście wyrażamy nadzieję, że zaangażowanie Biura UNHCR w Mińsku przyczyni się do podjęcia działań przez władze białoruskie w celu udzielenia pomocy potrzebującym osobom – zaznacza resort.

MSZ Polski dodaje, że w dniu 22 sierpnia 2021 roku skierowało do MSZ Białorusi notę dyplomatyczną, deklarując w niej gotowość do udzielenia na miejscu pomocy rzeczowej. – Do chwili obecnej nota ta pozostaje bez odpowiedzi. Mając na uwadze powagę sytuacji, strona polska przygotowała konwój z pomocą humanitarną, który znajduje się obecnie na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Bobrownikach oczekując na zgodę władz białoruskich na wjazd – czytamy w stanowisku.

Władze polskie podkreślają, że są również zaangażowane w ewakuację obywateli Afganistanu. – Zarówno procedury wizowe, tam gdzie są one konieczne, jak i proces ewakuacji wiążą się z pełną mobilizacją właściwych polskich służb i urzędów – pisze ministerstwo.

Ministerstwo spraw zagranicznych/Jędrzej Stachura

Górka-Winter: Łukaszenka cynicznie gra uchodźcami przeciwko Unii Europejskiej (ROZMOWA)