Naimski: Orlen i PERN razem realizują strategię naftową Polski

PERN i PKN ORLEN zawarły porozumienia dotyczące realizacji inwestycji przewidzianych w Polityce Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym, przyjętej przez Radę Ministrów 28.11.2017 r. z inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. W ramach podpisanych umów, PERN zobowiązał się do budowy nowego odcinka rurociągu paliwowego pomiędzy Boronowem a Trzebinią oraz zwiększenia możliwości … Czytaj dalej Naimski: Orlen i PERN razem realizują strategię naftową Polski