Naimski: Jak rząd chroni energetykę. Rynek mocy, rewizja SOS i pakiet paliwowy

24 maja 2017, 10:15 Energetyka
Piotr Naimski
fot. naimski.pl

Podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego dyrektor Adam Piotrowski odczytał list Pełnomocnika Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego.

– Wystąpienie ograniczeń w dostawach energii w sierpniu 2015 r. oraz straty, jakie poniosły w jego skutek polskie przedsiębiorstwa, uwidoczniły pilność i skalę niezbędnych do podjęcia działań w sektorze elektroenergetycznym. W szczególności konieczne jest stworzenie warunków do budowania i modernizowania elektrowni. Rząd przygotował projekt ustawy o rynku mocy, który wejdzie w życie w styczniu 2018 roku i będzie wsparciem dla koniecznych inwestycji – przypomniał gość konferencji.

– Wyzwaniem dla rynku gazowego jest dążenie do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. W tym zakresie państwo polskie prowadzi zarówno działania inwestycyjne, jak i regulacyjne. Rząd i odpowiedzialne spółki realizują budowę połączeń gazowych z państwami sąsiednimi i Skandynawią – dodał.

– Dzięki konsekwentnym działaniom polskiego rządu 10 maja br. Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy Unii Europejskiej osiągnął porozumienie w sprawie rozporządzenia o bezpieczeństwie dostaw gazu ziemnego do UE. Wprowadzony na wniosek Polski do projektu rozporządzenia mechanizm solidarności jest narzędziem, które poprzez automatyczne działanie pozwoli na sprawne zapewnienie dostaw gazu z krajów sąsiednich w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych – czytamy w liście ministra Naimskiego.

– Na rynku paliwowym polski rząd konsekwentnie prowadzi działania mające na celu poprawę warunków dla funkcjonowania działających legalnie przedsiębiorców poprzez ograniczenie tzw. szarej strefy. Dotychczasowe zmiany legislacyjne przyniosły pozytywne skutki zarówno dla rynku, jak i dla polskiego budżetu. Jednak, aby ten sukces miał charakter trwały, należy po pierwsze wykorzystywać istniejące narzędzia kontroli prawidłowego funkcjonowania rynku, a po drugie na bieżąco wprowadzać zmiany prawne w przypadku stwierdzenia prób obejścia obowiązujących regulacji – przekonywał minister w liście.