Naimski: Ustawa terminalowa usprawni budowę Bramy Północnej

26 kwietnia 2018, 18:00 Energetyka
Piotr Naimski
fot. naimski.pl

– Rada Ministrów zajmuje się złożonym przeze mnie projektem nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Celem projektu jest umożliwienie sprawnej realizacji polityki rządu w zakresie źródeł dostaw gazu – napisał w liście do obecnych na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo, Regulacja i Konkurencja na Rynku Energetycznym” Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Konrad Fischer, pełnomocnik z Ministerstwa Rozwoju, odczytał list Naimskiego.

– Rynek energetyczny oraz zachodzące w nim procesy to temat ważny. Moja nieobecność na konferencji związana jest bezpośrednio z tym tematem, a więc między innymi rozwojem infrastruktury gazowej. W dniu dzisiejszym Rada Ministrów rozpatruje złożony przeze mnie projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Celem projektu jest umożliwienie sprawnej realizacji polityki rządu w zakresie dywersyfikacji źródeł dostaw gazu. Dostawy gazu z importu realizowane są głównie na podstawie długoterminowego kontraktu zawartego przez PGNiG z Gazpromem, wygasającego z końcem 2022 roku. Efektem trwającego uzależnienia od jednego dostawcy są ryzyka związane z możliwością wystąpienia ograniczeń w dostawach gazu lub stosowania nierynkowych cen. Strategicznym celem rządu jest zapewnienie możliwości dostaw z alternatywnych do rosyjskiego źródeł gazu. Realizacja powyższej strategii wymaga szeregu inwestycji, które z jednej strony umożliwią import gazu z nowych kierunków i źródeł, w tym poprzez światowy rynek LNG, a z drugiej zapewnią, że polski system przesyłowy będzie gotowy do przyjęcia i rozprowadzenia gazu na terytorium całego kraju. Projekt nowelizacji ustawy umożliwi wprowadzenie szeregu ułatwień w procesie inwestycyjnym realizację projektu inwestycji w infrastrukturę przesyłową gazu, w tym w szczególności budowy gazociągu Baltic Pipe i rozbudowy terminala LNG im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu w terminie do 2022 roku. Tym samym, w tym roku możliwa będzie realna konkurencja cenowa na polskim rynku gazu. Jestem przekonany, że tylko konkurencja oparta na zdrowej podstawie jaką jest dywersyfikacja źródeł dostaw gazu nie doprowadzi do monopolu jednego dostawcy – napisał minister.

– Rząd podejmuje także działania na rynku energetycznym, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo krajowego systemu energetycznego. W lutym tego roku Komisja Europejska notyfikowała ustawę o rynku mocy, dzięki której przeprowadzimy modernizację polskiej energetyki opartej na krajowych zasobach, co przełoży się na stabilne i nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Równolegle prowadzimy działania inwestycyjne mające na celu rozbudowę oraz modernizację sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej w celu efektywniejszego zarządzania systemem krajowo – energetycznym i rozwijaniu narzędzi służących zarządzania popytem. Wszystkie te działania przyczynią się do rozwoju rynku energii w Polsce przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa – zakończył minister.