NaKolei.pl: Dokończenie budowy autostrad A1, A2 i A4 na całej długości i sieci dróg ekspresowych jest kluczowym zadaniem dla budowy systemu transportowego Polski

21 listopada 2014, 09:14 Drogi

Rada Programowa portalu nakolei.pl negatywnie ocenia plan budowy dróg i autostrad Rządu, który nie przewiduje jak najszybszego wybudowania odcinka autostrady A1 na odcinku Piotrków Trybunalski Częstochowa.

Brak decyzji o wybudowaniu ww. odcinka autostrady A1 jest przejawem lekceważenia nie tylko tysięcy polskich kierowców, ale również braku odpowiedzialności ze strony rządzącej koalicji PO-PSL i hamowania rozwoju gospodarczego bardzo ważnych regionów naszego kraju Śląska, województwa łódzkiego i Pomorza. Tłumaczenie, że budowa będzie opóźniona ze względu na zorganizowanie innej formy finansowania niż środki publiczne, w obliczu kompromitacji systemu koncesyjnego, skutkującego korkami na autostradach, podwyższonymi opłatami dla kierowców oraz wyłączaniem fragmentów autostrad w związku z permanentnym remontem nawierzchni, to kolejny dowód na arogancję władzy i działanie w interesie lobby małej grupy prywatnych przedsiębiorców zamiast w interesie publicznym.

Przyszły rząd w trybie pilnym powinien zbudować ze środków publicznych brakujący odcinek autostrady A1 który należy uznać za zadanie priorytetowe dla Rządu.

Ponadto Czesław Warsewicz członek rady programowej uważa że „Powinniśmy przywrócić właściwe miejsce w rządowym planie budowy dróg i autostrad wybudowanie drogi ekspresowej S19 niesłychanie ważnej dla skomunikowania wschodniej części Polski co umożliwi rozwój regionom położonym na “ścianie wschodniej” ”.