Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego na rządzie, ale bez ustaw

17 lutego 2022, 09:15 Alert

Stały Komitet Rady Ministrów ma się zająć planem stworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Po przyjęciu programu przez rząd zostanie rozważone przygotowanie określonych zmian ustaw.

Węgiel. fot. Węglokoks
Węgiel. fot. Węglokoks

Rząd będzie dziś omawiał koncepcję NABE znaną z konsultacji publicznych uruchomionych w maju 2021 roku. Chodzi o dokument pt. „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”. Nie zawiera on propozycji zmian legislacyjnych.

Jeżeli pomysł NABE z tego dokumentu przejdzie na posiedzenie rządu, być może zostanie przyjęty w przyszłym tygodniu. Wtedy także zapadną decyzje o ewentualnym przygotowaniu aktów prawnych, które będą służyły wdrożeniu tej koncepcji.

Wydzielenie aktywów węglowych do NABE albo w innej formule jest niezbędne do zdjęcia obciążeń związanych z nimi ze spółek elektroenergetycznych, którym bez niego będzie łatwiej kontynuować transformację energetyczną. Tymczasem aktywa skupione w NABE zostaną utrzymane ze względu na konieczność utrzymania bezpieczeństwa dostaw energii do czasu, kiedy nie będzie już koniecznie ich dalsze subsydiowanie przez państwo.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego ma ratować spółki i węgiel