NATO i UE wspólnie ochronią infrastrukturę krytyczną