NCBJ: Reaktory HTR mogą otrzymać wsparcie UE na badania

2 stycznia 2019, 14:45 Alert
HTR
Budowa HTR w Shidowan w prowinicji Shangdong w Chinach

Wysokotemperaturowe reaktory jądrowe (HTR) znalazły się na liście Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) w grupie KIS 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Otwiera to drogę do objęcia badań NCBJ w tej dziedzinie wsparciem m.in. ze środków Unii Europejskiej.

Krajowe inteligentne specjalizacje są to branże, których rozwój zapewni: tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Lista Krajowa Inteligentna Specjalizacja stanowi integralną część Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego po raz pierwszy przez Radę Ministrów w 2014 r. Jest to dokument otwarty, który podlega ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze. W wyniku najnowszego uzupełnienia na liście znalazły się podpunkty: „Opracowanie i wdrożenie technologii wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych do produkcji ciepła przemysłowego” oraz „Wytwarzanie ciepła procesowego dla przemysłu i kogeneracji przy użyciu wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych”.

NCBJ