NCBR: Sześć wniosków o modernizację z „Bloki 200+”

22 marca 2018, 06:15 Alert
energetyka
Fot. BiznesAlert

Sześć wniosków o dopuszczenie do programu dot. technologii dla bloków energetycznych klasy 200 MW spłynęło w terminie do NCBR. W trybie zamówienia przedkomercyjnego (PCP) Centrum przeznaczyło na opracowanie pilotażowej modernizacji tych bloków do 200 mln zł.

Program Bloki 200+

Jak poinformował w środę Kamil Melcer z działu komunikacji i promocji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ogłoszony w ub. roku program jest realizowany zgodnie z założeniami. „Wnioski o dopuszczenie do postępowania złożyło 6 podmiotów, w tym 3 konsorcja” – wskazał Melcer.

Założenia programu „Bloki 200+” NCBR przedstawiło w październiku ub. roku. Celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań i technologii, pozwalających dostosować znaczną część polskich bloków energetycznych do zmieniających się warunków eksploatacji i wyzwań związanych z pracą krajowego systemu elektroenergetycznego.Przedstawiciele NCBR wyjaśniali także, że ponieważ kilkadziesiąt eksploatowanych obecnie w Polsce bloków o mocy ok. 200 MW (o łącznej mocy rzędu 10 GW) wymaga wkrótce albo gruntownej modernizacji albo wyłączenia, agencja chce sfinansować próbę znalezienia niskonakładowego rozwiązania, które pozwoliłoby na dalszą ich eksploatację.

Program „Bloki 200+” oparto o niestosowaną wcześniej formułę tzw. zamówienia przedkomercyjnego. Centrum najpierw ogłosiło nabór potencjalnych uczestników programu, w którym spłynęło sześć wniosków. Złożyły je samodzielnie: spółka Pro-Novum z Katowic, spółka Rafako oraz Instytut Maszyn Przepływowych z Gdańska.Wnioski w konsorcjach złożyły natomiast: Politechnika Warszawska ze spółkami Transition Technologies, EnergoProjekt-Warszawa i Polimex-Mostostal, Politechnika Warszawska ze spółkami Ethos Energy, Intec, Sefako oraz Centralnym Biurem Konstrukcji Kotłów, a także Politechnika Wrocławska z Politechniką Krakowską oraz spółką ZRE Katowice.

Będą umowy na modernizację

NCBR zawrze umowy ze zweryfikowanymi wykonawcami. W kolejnym etapach weryfikowani po każdym z nich wykonawcy będą przygotowywali koncepcje, prace badawczo-rozwojowe, a także prace badawczo-rozwojowe w skali rzeczywistej – w oparciu o wybrany istniejący blok energetyczny (przed tym etapem wymagane będzie udokumentowanie prawa do wykonania takich prac na istniejącym bloku).

Pułap budżetu programu określono na 200 mln zł – w zależności od tego jak ostatecznie będzie on realizowany. Przedstawiciele NCBR przyznawali, że nie jest to wartość pozwalająca na rozwiązanie problemów polskiej energetyki, może natomiast pomóc w odpowiedzi, co dalej z blokami klasy 200 MW. Kontekstem jest m.in. wejście w życie konkluzji BAT (najlepsze dostępne techniki – PAP) dotyczących m.in. bloków 200 MW, pod koniec 2021 r.W programie „Bloki 200+” zamówiona ma zostać technologia, która zostanie przetestowana na istniejących blokach – z założeniem, że jeżeli spełnione zostaną kryteria technologiczne i ekonomiczne, będzie mogła zostać wykorzystana nie tylko w innych blokach klasy 200, ale być może także, po modyfikacjach, w blokach klasy 360 i 500.

Wśród kluczowych założeń programu są: planowana dalsza eksploatacja zmodernizowanych bloków klasy 200 MW oraz zwiększenie ich elastyczności.Program „Bloki 200+” był jednym z dwóch ogłoszonych w ub. roku przedsięwzięć, w których NCBR chce „zamawiać” określone, nieistniejące jeszcze produkty. Pierwszym był program „Bezemisyjny transport publiczny”, którego celem mają być dostępne kosztowo elektryczne autobusy miejskie.

Polska Agencja Prasowa