NCBR stawia na magazynowanie wodoru (RELACJA)

26 stycznia 2018, 13:00 Energetyka

Jeszcze w tym półroczu Narodowe Centrum Badań i Nauki ogłosi nabór do programu, w którym zespoły badawcze zmierzą się z wyzwaniem dotyczącym bezpiecznego mobilnego magazynowania wodoru. Program będzie prowadzony w formule „problem-driven research” i przeznaczono na niego 30 milionów złotych. Efektem w 2021 roku ma być uzyskanie co najmniej dwóch rozwiązań, które zostaną wdrożone w pilotażowych komercyjnych projektach.

fot. Flickr

Wsparcie dla OZE

Program „Magazynowanie wodoru” ma być jednym z elementów rozwijających niskoemisyjny transport w Polsce. W czasie spotkania przybliżającego założenia wstępne programu prof. Maciej Chorowski, dyrektor NCBR mówił o tym, że wodór można traktować i jako paliwo napędzające na przykład autobusy czy cięższe pojazdy, ale warto spojrzeć także na możliwości magazynowania energii jakie daje. Gdyby takie magazyny energii wspierały niestabilne rozproszone źródła energii nie tylko Polska energetyka miałaby szansę na szybką transformację.

Dialog techniczny

Początkową fazą programu będzie podjęcie Dialogu Technicznego. Organizatorzy programu liczą na to, że zrobią szeroki przegląd rynku. Nad przebiegiem całego programu czuwać będzie jego menedżer. „W realizacji prac badawczo-rozwjowych będzie brał udział szef programu, menedżer programu a więc osoba, która jest kompetentna pod względem merytorycznym i na tyle asertywna, aby zaczynając współprace z kilkunastoma podmiotami (…) dokonywać redukcji (…) tak żeby do końca trwania programu była konkurencja między zespołami” – mówił prof. Chorowski. W programie „Magazynowanie wodoru”  menedżerem będzie Maciej Misiura związany dotychczas z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Liczy on na to, że w programie pojawią się ciekawe rozwiązania, które będą dobrym początkiem do upowszechnienia technologii ogniw paliwowych.

Wojsko daje impuls

Impulsem bezpośrednim do podjęcia prac związanych z rozwojem technologii magazynowania wodoru było zapotrzebowanie Ministerstwa Obrony Narodowej. Wojsko przede wszystkim może mobilne magazyny wodoru wykorzystywać do zapewniania energii dronom i specjalistycznym pojazdom. Jaki będzie efekt prac okaże się w ciągu najbliższych trzech lat. Zespoły czy konsorcja, które będą chciały wziąć udział w programie muszą liczyć się z tym, że NCBR będzie partycypował w prawach do własności intelektualnej przygotowywanych rozwiązań, które będą wdrażane na tak zwanym rynku beta. Wdrożenie to zapewni zwycięzcom możliwość zdobycia referencji, które pozwolą skutecznie sprzedawać technologię nie tylko na Polskim rynku.

– My mówimy: ty nam zmagazynuj wodór w takiej ilości żeby ilość energii na jednostkę masy tego magazynu albo jego objętość była co najmniej porównywalna z ilością energii, którą możemy zmagazynować biorąc pod uwagę sprawność ogniwa paliwowego, czyli ogniwa paliwowe też są tutaj brane pod uwagę. Ci, którzy przedstawili by nam technologię, która spełnia te warunki mają zagwarantowane, że w ramach współpracy z konsorcjami czy firmami (…) dostaną możliwość zaimplementowania tej technologii na czymś co nazywamy rynkiem beta – mówił Chorowski.

Wodór w Europie

Wodór jako paliwo napędzające elektromobilność jest obecny w Europie nie tylko w dyrektywach dotyczących rozwoju paliw alternatywnych. Rok temu w Davos została powołana Rada Wodorowa (Hydrogen Council). Jej celem jest promocja wodoru jako paliwa w szeroko pojętym sektorze energetycznym. W skład Rady wchodzą m. in. takie firmy jak Audi, BMW, Daimler, General Motors, Honda, Hyundai, Mitsubishi, Royal Dutch Shell, Statoil, Total oraz Toyota. Działania mające na celu popularyzację elektromobilności podejmowane przez różne instytucje w Polsce są efektem przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, do której Polska musi się dostosować. Jednocześnie wymuszona zmiana ma być dobrze wykorzystana do tego by pobudzić rozwój nauki i przemysłu.

Jak mówił prof. Maciej Chorowski, „NCBR włączył się w realizację jednego z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (…) elektromobilność. Ogłosiliśmy w związku z tym niedawno konkurs w podobnej formule „Bezemisyjny transport publiczny”. Oczekujemy, że partnerzy zaproponują jak rozwiązać zadanie jakim jest bezemisyjny transport miejski”.

Program „Magazynowanie wodoru” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.