NCBR wesprze rozwój OZE w transporcie

13 maja 2020, 12:45 Alert
Elektromobilność OZE
Fot. BiznesAlert.pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło nowy konkurs „Szybkiej Ścieżki”, w ramach którego 200 milionów złotych zostanie przekazanych na technologie wykorzystujące Odnawialne Źródła Energii (OZE) w transporcie publicznym. O szczegółach konkursu można było usłyszeć podczas webinarium PSPA i KPMG Poland „OZE w Transporcie”, zorganizowanego 13 maja 2020 roku.

Dofinansowanie

Przemysław Szywacz, partner w dziale doradztwa podatkowego KPMG w Polsce oraz Marcin Mańkowski, menedżer w dziale doradztwa dodatkowego, zespół innowacji, ulg i dotacji KPMG w Polsce, przedstawili założenia i warunki ubiegania się o dofinansowanie. Nowy instrument wsparcia elektromobilności ma charakter stricte technologiczny, zakłada innowacyjne wykorzystanie OZE w transporcie. NCBR wskazuje, że dzięki Funduszom Europejskim polskie firmy i jednostki naukowe będą miały szansę stworzyć nowatorskie rozwiązania w trzech obszarach badawczych: paliw ciekłych, paliw gazowych oraz elektromobilności. Program jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów. Wnioski można składać już teraz, nabór zaczął się 30 kwietnia i zostanie zakończony 10 lipca. Budżet wsparcia wynosi 200 milionów złotych. Koszty kwalifikowane projektu muszą się mieścić w przedziale od miliona do 50 milionów złotych. Udział wsparcia przewiduje się na poziomie od 25 procent do 80 procent i 90 procent dla prac przedwdrożeniowych. Będzie to zależało od poziomu zaawansowania projektu. Według zagadnień formalnych, projekt musi zostać zrealizowany do 30 czerwca 2023 roku.

PSPA: Elektromobilność broni się przed pandemią koronawirusa

W konkursie wdrożone zostało rozwiązanie, które ma pomóc wnioskodawcom. Istnieje możliwość poprawy wniosku na podstawie uwag ekspertów. Kolejnym istotnym ograniczeniem jest fakt, że projekty muszą być realizowane poza województwem mazowieckim. Według Marcina Mańkowskiego nie oznacza to, że firmy z siedzibami w Warszawie nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Cześć badaniach może być realizowanych na terenie województwa mazowieckiego, ale w małym stopniu.

Wsparcie mogą otrzymać projekty, które wkomponują się w obszary badawcze takie jak rozwój kompatybilności OZE w transporcie z systemami elektroenergetycznym typu Smart Grid, opracowanie i wdrażanie rozwiązań zapewniających kierunkowe wykorzystanie energii elektrycznej z OZE w transporcie, opracowanie systemów magazynowania energii o funkcjonalności typu Vehicle to Grid (V2G), magazynowanie energii w inteligentnych sieciach, rozwój infrastruktury do przewodowego i bezprzewodowego transferu energii elektrycznej z OZE w transporcie, opracowanie systemów wytwarzania i tankowania wodoru FB z elektrolizy oraz rozwój bezpieczeństwa użytkowania OZE i systemów transfery energii elektrycznej oraz wodoru FC z elektrolizy. Dodatkowo o wsparcie mogą się ubiegać projekty w ramach programów paliw ciekłych oraz gazowych.

Kaczerowski: Koronawirus potraktował łagodnie OZE w Polsce