NFOŚiGW przeznaczy 700 mln zł na geotermię

7 czerwca 2016, 16:00 Alert
Elektrownia geotermalna
Elektrownia geotermalna

(Gramwzielone.pl)

Jak poinformował portal Gramwzieleone.pl, NFOŚiGW przygotowuje dwa programy priorytetowe, z których będą finansowane prace mające na celu rozpoznanie potencjału geotermii w Polsce, a także realizacja instalacji geotermalnych.

Budżet tych programów ma wynieść 700 mln zł, czyli niemal tyle, ile miał wynieść budżet innego programu NFOŚiGW pt. Prosument, którego przyszłość od kilku miesięcy stoi pod znakiem zapytania.

W ramach pierwszego programu dofinansowania geotermii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie finansował przedsięwzięcia mające na celu „rozpoznanie możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych tj. wód termalnych oraz energii cieplnej suchych skał”.

Na ten cel NFOŚiGW ma przeznaczyć 200 mln zł, a beneficjentami mają być „podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu rozpoznawania możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych zgodnie z zapisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze”.

Formą finasowania będzie dotacja – dla samorządów w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych, a dla innych beneficjentów do 50 – 70 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa składającego wniosek. Nabór wniosków będzie realizowany w sposób ciągły.

NFOŚiGW ma też wdrożyć drugi program finansowania projektów związanych z geotermią, w którym dofinansowywane będą przedsięwzięcia „budowy nowych lub rozbudowy istniejących ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnych, modernizacji lub rozbudowy źródeł energii o ciepłownię/elektrociepłownię geotermalną oraz wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się on do wykonania otworu badawczego”.

Budżet tego programu, zakładającego zwrotne środki finansowania, wyniesie 500 mln zł. Beneficjentami mają być przedsiębiorcy. Formą finasowania będzie pożyczka bez możliwości umorzenia (do 75 proc. kosztów kwalifikowanych) lub inwestycja kapitałowa NFOŚiGW (do 15 lat, do 49 proc. udziałów, do 85 proc. kosztów kwalifikowanych). Nabór wniosków będzie realizowany w sposób ciągły.

– Wsparcie rozwoju geotermii zaowocuje zwiększeniem ilości i kompletności baz danych (dotychczas nie ma takich danych dla Sudetów), wzrostem liczby instalacji, a w dalszych latach redukcją kosztów przedsięwzięć – czytamy w komentarzu Narodowego Funduszu.

– Poprzednia ekipa rządowa popełniła w tej sferze wiele błędów i zaniechań, ale obecnie mamy „zielone światło” dla rozwoju geotermii w Polsce. Sprzyjają temu działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także finansowanie unijne poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane poprzez jednostki samorządu – komentuje NFOŚiGW.