NFOŚiGW wesprze inicjatywę Czas na Czyste Powietrze

28 kwietnia 2022, 13:00 Alert
komin dom dym
fot. pixabay.com

Caritas Diecezji Ełckiej przedstawiło projekt „Czas na Czyste Powietrze”, który ma zachęcać do wymiany przydomowych źródeł ciepła na ekologiczne i ułatwiać skorzystanie z rządowego programu dofinansowań Czyste Powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) poinformował, że wesprze przedsięwzięcie dotacją ok. 1,1 mln zł.

Umowę o dofinansowanie inicjatywy realizowanej w ramach programu „Edukacja ekologiczna” podpisali 26 kwietnia 2022 roku w Warszawie wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek oraz dyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ks. Dariusz Kruczyński.

Projekt Caritas Diecezji Ełckiej pn. „Czas na Czyste Powietrze – rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego” zostanie wparty przez NFOŚiGW dotacją w wys. ok. 1,1 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia antysmogowego wyniesie ok. 1,3 mln zł.

Projekt zakłada akcję informacyjną szeroko propagującą inicjatywy termomodernizacyjne, możliwe do realizacji dzięki programowi „Czyste Powietrze”. Działania będą kierowane do mieszkańców 50 parafii Diecezji Ełckiej w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim – czytamy w komunikacie NFOŚiGW.

Celem inicjatywy jest edukacja i motywacja mieszkańców do wprowadzenia usprawnień w systemach grzewczych własnych domów. Ma się ona również przyczynić do zmniejszenia behawioralnych przyczyn ubóstwa energetycznego, wynikających z braku wiedzy o prawidłowym i efektywnym korzystaniu z energii oraz z wykluczenia informacyjnego nt. możliwości sfinansowania usprawnień i inwestycji energetycznych w gospodarstwach domowych – podaje fundusz.

Projekt będzie realizowany poprzez:

– Szkolenie „Promotorzy zmian” dla 175 pracowników socjalnych z domów opieki społecznej i liderów lokalnych organizacji pozarządowych, pracujących ze społecznościami w zakresie wychodzenia z ubóstwa energetyczne­go. Efektem szkolenia ma być przygotowanie uczestników do promowania rozwiązań technicznych wspierających walkę z niską emisją w swoich środowiskach lokalnych,

– Szkolenie pn. „Rzecznicy czystego powietrza”, które umożliwi 175 aktywnym członkom i wolontariuszom Parafialnych Zespołów Caritas przygotować się w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności społecznych do roli rzeczników walki ze złą jakością powietrza. Poprzez bezpośredni kontakt z mieszkańcami będą oni m.in. wspierać merytorycznie w zakresie wypełniania wniosku dot. wymiany źródła ogrzewania,

– Warsztaty pn. „Sprawiedliwi dla powietrza” adresowane do samych mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, uprawnionych do aplikowania o dofinansowanie na działania termomodernizacyjne w programie „Czyste Powietrze”. Będą one motywować lokalną społeczność do podjęcia wysiłków w walce ze smogiem w zasięgu własnego gospodarstwa, uwrażliwiać na problem niskiej jakości powietrza i mobilizować do zmiany niewłaściwych postaw i nawyków,

– Wydarzenie plenerowe „Dzień Czystego Powietrza” dla społeczności lokalnej, która podczas imprezy będzie miała możliwość nie tylko poszerzyć wiedzę z zakresu ochrony powietrza, ale również uzyskać konkretne informacje na temat programu „Czyste Powietrze”, wypełnić wniosek, porozmawiać z ekspertem. Impreza łączyć będzie również naukę z zabawą, a w programie znajdą się zajęcia kreatywne, warsztaty edukacyjne, konkursy aktywizujące, wystawy, etc. budzące świadomość ekologiczną.

NFOŚiGW przewiduje, że długofalowym efektem podjętych działań będzie stopniowa redukcja źródeł zanieczyszczeń i zagrożeń niskoemisyjnych w regionie, co wpłynie na poprawę środowiska i zdrowia mieszkańców regionu. Rezultatem ekologicznym dofinansowanego przedsięwzięcia będzie objęcie działaniami informacyjno- promocyjnymi i edukacyjnymi ponad 211 tys. osób.

NFOŚiGW/Jędrzej Stachura

Resort klimatu chce reformy polityki klimatycznej i wydłużenia pracy bloków 200+ o kilkanaście lat