Nie będzie strajku w Przewozach Regionalnych. ARP uratuje spółkę

26 czerwca 2015, 17:17 Infrastruktura
Przewozy Regionalne EN57 Muszyna
EN57 Muszyna, Przewozy Regionalne

Zarząd Przewozów Regionalnych oraz kolejowe związki zawodowe zawarły dziś porozumienie o odwołaniu planowanej na poniedziałek akcji strajkowej. Wszystkie strony zaangażowane w proces uzdrawiania spółki chcą w tej chwili skupić się na opracowywaniu szczegółów planu restrukturyzacji, tak by jak najszybciej mógł on trafić do Komisji Europejskiej.

Porozumienie podpisane dziś przez zarząd spółki oraz organizacje związkowe w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Sławomira Żałobki oraz wiceprezesa Agencji Rozwoju Przemysłu Marka Szczepańskiego, zakłada odwołanie strajku. Do rozmów nad głównym postulatem strony społecznej, czyli Paktu Gwarancji Pracowniczych, strony mają powrócić po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską szczegółowego planu restrukturyzacji Przewozów Regionalnych.

Strona społeczna, podobnie jak wszystkie inne strony zaangażowane w tej chwili w proces restrukturyzacji Przewozów Regionalnych, są świadome, że jeszcze nigdy działania naprawcze spółki nie były tak zaawansowane – mówi Sławomir Żałobka, podsekretarz stanu w MIiR. – Odzyskanie przez spółkę rentowności jest niezbędne, by umożliwić Polakom swobodne poruszanie się zwłaszcza w obszarach swoich regionów. Jest to bardzo ważne, bo dzięki transportowi kolejowemu realizowanemu przez Przewozy Regionalne mieszkańcy z mniejszych miejscowości lub peryferiów dużych aglomeracji miejskich mają możliwość dogodnego i przystępnego cenowo codziennego dojazdu do pracy, szkół, urzędów czy zakładów opieki zdrowotnej – dodaje.

Osiągnięcie porozumienia ze stroną społeczną było możliwe przede wszystkim dzięki wczorajszemu poparciu planu restrukturyzacji przez trzynastu marszałków województw – skomentował Tomasz Pasikowski, Prezes Przewozów Regionalnych – Dzięki tym pozytywnym decyzjom, możemy teraz przejść do kolejnego etapu procesu restrukturyzacji jakim jest przedłożenie do Komisji Europejskiej szczegółowego planu działań naprawczych  co w efekcie pozytywnie przełoży się na jakość świadczonych przez nas usług przewozowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu zobowiązała się do respektowania postanowień obowiązującego w spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz porozumienia w sprawie współpracy i wzajemnych zobowiązań pomiędzy spółką i związkami zawodowymi w niej działającymi, zawartych 21 maja 2012 roku.

Scenariusz restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne zakłada, że partner strategiczny reprezentujący Skarb Państwa, którym będzie, po objęciu jesienią większościowego pakietu udziałów, Agencja Rozwoju Przemysłu, wniesie do spółki środki finansowe w wysokości 770 mln zł. Zostaną one przeznaczone zarówno na pozbycie się historycznych długów, jak i na jej restrukturyzację i rozwój spółki. Fundusze te zostały zarezerwowane w tegorocznym budżecie państwa. Dzięki restrukturyzacji Przewozy Regionalne będą mogły odzyskać długotrwałą rentowność, a także zdolności inwestycyjne m.in. w nowy tabor i jego modernizację, z korzyścią przede wszystkim dla pasażerów, którzy otrzymają dobrą jakościowo i przy tym rozsądną cenowo usługę.

Źródło: Przewozy Regionalne