Jaworski: Nie brakuje programów wsparcia energetyki, ale odbiorcy muszą się o nich dowiedzieć (ROZMOWA)

11 października 2021, 07:25 Energetyka

– Kluczowe jest dojście z informacją do potencjalnych odbiorców tak, aby mieli oni świadomość, że przygotowaliśmy programy wsparcia dla nich w procesie polepszania efektywności energetycznej – mówi Łukasz Jaworski, naczelnik wydziału programowania i ewaluacji w departamencie funduszy europejskich ministerstwa klimatu w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Fot. freepik. Grafika: Gabriela Cydejko
Fot. freepik. Grafika: Gabriela Cydejko

BiznesAlert.pl: Podczas debaty Green Restart uczestnicy rozmawiali o zwiększaniu poziomu świadomości energetycznej. Nie ukrywajmy, że nie do każdego Polaka mogą przemawiać kwestie ochrony klimatu czy dbania o środowisko. Jakie argumenty powinny być wykorzystywane do budowania tej świadomości?

Jaworski: Należy zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze trzeba uwypuklać opłacalność niektórych przedsięwzięć, jest to ważne dla podmiotów, które są płynne finansowo i mają środki na realizację inwestycji. Drugim aspektem jest informowanie o dostępnych instrumentach wsparcia, to też wpływa na tempo realizacji inwestycji. Te dwa czynniki trzeba uwypuklać na poziomie systemowym, natomiast na poziomie niższym ważne jest wspieranie każdego przysłowiowego „Kowalskiego”, np. poprzez bezpłatne doradztwo energetyczne.

Jak zmobilizować sektor biznesu, szpitale, przychodnie czy oświatę do wprowadzania mechanizmów efektywności energetycznej?

Wydaje się, że tutaj jest potrzebne skuteczne dotarcie do tych podmiotów z odpowiednią informacją. Szczegóły jak powinna wyglądać kampania informacyjna dla tego typu obszarów to temat na osobną dyskusję. Należy zapraszać do dyskusji nie tylko osoby zarządzające daną instytucją, ale również te podmioty, które zarządzają budynkami. One też muszą mieć tę świadomość, szczególnie ekonomiczną. Mniejszym problemem będzie tutaj kwestia płynnościowa, te podmioty zazwyczaj mają dostęp do środków finansowych.

Jak w przypadku Polski wygląda procentowy poziom termorenowacji budynków w Polsce? Jakie to są kwoty związane z tą skalą inwestycji?

Jeśli dobrze pamiętam, w przypadku Polski tempo termorenowacji budynków w Polsce wynosi około jeden procent. Jeśli chodzi o kwoty, to jest trudne do określenia. Czasami finansowanie pochodzi ze środków publicznych a czasami bez nich. W związku z powyższym nawet jeśli udałoby nam się zsumować wsparcie ze wszystkich publicznych programów to i tak trudno byłoby określić dokładną wielkość inwestycji, która kryje się za tym jednym procentem.

Rozmawiał Mariusz Marszałkowski

Green Restart: Pierwszeństwo dla efektywności energetycznej jest niezbędne w drodze do neutralności klimatycznej (RAPORT))