Nieformalne konsultacje przed szczytem klimatycznym w Paryżu

9 września 2015, 07:48 Alert

(Ministerstwo Środowiska)

W Paryżu odbyło się nieformalne spotkanie ministrów środowiska z całego świata dotyczące przygotowań do szczytu COP21 w Paryżu. W spotkaniu wziął udział Marcin Korolec, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Tym razem konsultacje ministerialne koncentrowały się na dwóch zagadnieniach: środkach wdrożeniowych (finansowanie klimatyczne, rozwój i transfer technologii) oraz adaptacji do zmian klimatu, w tym strat i szkód wynikających z tych zmian.

Odnosząc się do pierwszego obszaru, minister Korolec przypomniał, że Polska popiera taki mechanizm finansowania po roku 2020, który będzie oparty na poszerzonej bazie płatników. Rozwiązanie to objęłoby wszystkie strony umowy klimatycznej, które mogą i chcą finansować działania klimatyczne, bez wyznaczania im obligatoryjnych celów po roku 2020 w tym zakresie. Minister Korolec podkreślił także, że w finansowaniu klimatycznym znaczący udział powinny mieć środki prywatne.

Z kolei potrzebom finansowym państw powinny zostać nadane priorytety. Odnosi się to szczególnie do krajów najbardziej narażonych na skutki zmian klimatu i najbiedniejszych, w tym małych państw wyspiarskich. Minister wskazał – jako przykład dla innych krajów – na doświadczenie Polski w zakresie transformacji, która dokonała się przy pomocy międzynarodowego wsparcia. Zaznaczył także, że nowe porozumienie nie może doprowadzić do tego, żeby kraje biedniejsze finansowały kraje bogatsze, oraz że nie należy zapominać o mniejszych funduszach, takich jak Fundusz Adaptacyjny i Fundusz Krajów Najmniej Rozwiniętych.

Adaptacja do zachodzących zmian klimatu

Drugim temat konsultacji była adaptacja do już zachodzących zmian klimatu. W tym obszarze minister Korolec podkreślił, że działania tego typu są równie istotne co ograniczanie emisji. Zobowiązania adaptacyjne stron w nowym porozumieniu nie mogą być jednak zbyt szczegółowe, gdyż mogą one wymagać modyfikacji w zależności od sytuacji. Jako przykład minister podał obecną suszę w Polsce, i wynikającą z niej konieczność ulepszenia zarządzania zasobami wodnymi. Minister Korolec poparł także pomysł dzielenia się doświadczeniami w celu zwiększania efektywności prowadzonych działań adaptacyjnych.

Nieformalne konsultacje ministerialne odbyły się w Paryżu w dniach 5-7 września. To kolejne spotkanie ministrów środowiska przygotowujące do szczytu COP21, który odbędzie się w grudniu w Paryżu.