Niemcy chcą, by UE przyjęła 55-procentowy cel redukcji emisji CO2 do 2030 roku

30 września 2020, 15:45 Alert
Fotograf: Tobias Kochwww.tobiaskoch.net
Merkel w Bundestagu. Fot. Tobias Koch

Kanclerz Niemiec Angela Merkel poparła propozycję Komisji Europejskiej, aby zwiększyć cel klimatyczny UE do 55 procent redukcji gazów cieplarnianych do 2030 roku. W Bundestagu powiedziała ona, że ​​obecna prezydencja Niemiec w Radzie UE będzie dążyć do jednomyślnej decyzji wszystkie państwa członkowskie UE do końca roku.

Kanclerz Angela Merkel powiedziała, że ​​niemiecka prezydencja w Radzie UE będzie walczyć o uzgodnienie przez państwa członkowskie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 procent zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, określając działania klimatyczne jako „duże zadanie na przyszłość, które musimy wykonać i postawić na pierwszym miejscu ”. – Naszym celem jest, aby do końca prezydencji wszystkie państwa członkowskie jednogłośnie zdecydowały, że zgadzamy się na ten 55-procentowy cel dla UE. Trzeba to osiągnąć do końca roku, aby umożliwić wprowadzenie regulacji w 2021 roku – powiedziała Merkel.

Niemcy uznają porozumienie w tej sprawie między państwami członkowskimi za jeden z kluczowych celów polityki klimatycznej swojej prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2020 roku. Niemiecki rząd podkreślił jednak swoją rolę mediatora i pośrednika w ciągu tych sześciu miesięcy.

CLEW/Michał Perzyński