Niemcy mogą użyć weta w obronie węgla

5 kwietnia 2017, 07:15 Alert

Niemcy obawiają się nowych limitów emisji, które zagrożą elektrowniom na węgiel brunatny. Organizacje ekologiczne ostrzegają, że rząd w Berlinie może zawetować zmiany zapisów o najlepszej dostępnej technice (BAT) w dyrektywie o emisjach przemysłowych IED (2010/75/UE) podczas głosowania 28 kwietnia.

fot. pixabay.com

Berlin chroni energetykę węglową

Rzecznik ministerstwa środowiska Niemiec przyznaje, że rząd nadal dyskutuje na ten temat. Chociaż generalnie Berlin akceptuje propozycję, to zastrzega, że „dyskusji wymaga temat elektrowni na węgiel brunatny”. Nowe wymogi odnośnie emisji tlenków azotu będą trudne do spełnienia przez część elektrowni tego typu w Niemczech. Z tego względu resort środowiska uznaje ustalony limit za zbyt niski. Zdaniem Umweltbundesamt (resort środowiska) Komisja Europejska proponuje rozwiązanie wymagające wielkich inwestycji i dające małe oszczędności.

Tymczasem ekolodzy w Niemczech twierdzą, że energetyka węglowa powoduje przedwczesną śmierć milionów obywateli Unii Europejskiej. Za ostrym limitem emisji tlenku azotu w BAT opowiadają się WWF, BUND i HEAL.

Niemcy przewodzą w promocji odnawialnych źródeł energii jako narzędzi zwrotu energetycznego na poziomie międzynarodowym. W kraju narasta jednak dyskusja na temat rzeczywistych kosztów polityki klimatycznej dla obywateli. Według deklaracji rząd zamierza wprowadzić najbardziej efektywne rozwiązania, które pozwolą utrzymać kurs na odejście od paliw kopalnych po najniższej możliwej cenie.

Wojciech Jakóbik