Niemcy nadal spalają węgiel, który dał im ponad połowę energii w trzecim kwartale 2021 roku

17 grudnia 2021, 07:00 Alert
Bundestag Government Buildings Reichstag Berlin
Bundestag. Fot. Max Pixels

Federalny Urząd Statystyczny poinformował, że 56,9 procent energii elektrycznej wytworzonej w Niemczech w trzecim kwartale 2021 roku pochodzi ze źródeł konwencjonalnych. Produkcja z wykorzystaniem OZE spadła o 0,8 procent.

Urząd Statystyczny Destatis podał, że większość energii elektrycznej wytworzonej w Niemczech i wprowadzonej do sieci w trzecim kwartale 2021 roku pochodziła z konwencjonalnych źródeł energii. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych wzrosła o 2,7 procent w porównaniu do trzeciego kwartału 2020 roku i stanowiła 56,9 procent całego wytwarzania w Niemczech. W pierwszym półroczu 2021 roku większość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci została wytworzona konwencjonalnie z udziałem 56 procent. Według wstępnych wyników w trzecim kwartale 2021 roku do sieci trafiło łącznie o 1,1 procent więcej energii elektrycznej niż w trzecim kwartale 2020 roku.

Więcej energii elektrycznej z węgla

Podobnie jak w pierwszym półroczu 2021 roku, węgiel był najważniejszym źródłem wytwarzania energii elektrycznej w trzecim kwartale 2021 roku. Energia z elektrowni węglowych również odnotowała najwyższy wzrost (o 22,5 procent) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Udział węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej wprowadzonej do sieci wyniósł 31,9 procent. W pierwszym półroczu 2021 roku kształtował się na poziomie 27,1 procent – czytamy w komunikacie.

Gaz ziemny

Urząd podał, że w trzecim kwartale 2021 roku energia elektryczna z gazu ziemnego odnotowała spadek o 38,9 procent. Udział gazu ziemnego w dostawach energii elektrycznej wyniósł zaledwie 8,7 procent, co było najniższą wartością kwartalną od trzeciego kwartału 2018 roku. Główną przyczyną tego spadku był znaczny wzrost cen gazu w drugiej połowie 2021 roku.

OZE

Wytwarzanie z odnawialnych źródeł energii spadło o 0,8 procent w porównaniu z III kwartałem 2020 roku. Energetyka wiatrowa i fotowoltaika zapewniły mniej energii, odpowiednio 2 i 2,8 procent. Wytwarzanie w elektrowniach wodnych wzrosło o 19 procent. Łącznie udział odnawialnych źródeł energii spadł z 44 do 43,1 procent.

Większy import

W trzecim kwartale 2021 roku Niemcy importowali o 13 procent więcej niż w tym samym okresie 2020 roku. Urząd podkreśla, że szczególnie zauważalny był wzrost importu energii elektrycznej z Francji, który zwiększył się ponad dwukrotnie w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Ilość wyeksportowanej energii elektrycznej wzrosła o 8,9 procent.

Destatis Statistisches Bundesamt

PKEE: Polska skorzysta ze Społecznego Funduszu Klimatycznego, ale pieniędzy może być za mało