Niemcy i Rosja: Najpierw gaz, teraz wodór

14 września 2020, 13:00 Alert
Konferencja prasowa Kanclerz Merkel i Prezydenta Putina fort. kremlin.ru Rosja Niemcy
Konferencja prasowa Kanclerz Merkel i Prezydenta Putina fort. kremlin.ru Rosja Niemcy

28 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu do spraw wodoru, któremu przewodniczyła Niemiecka Agencja Energetyczna (DENA) w ramach niemiecko-rosyjskiego forum ds. surowców (Deutsch-Russischen Rohstoff-Forum – DRRF). W ramach forum co roku odbywa się niemiecko-rosyjska konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich i gospodarczych.

Surowce i gospodarka

Forum zostało utworzone w 2006 roku w celu intensyfikacji niemiecko-rosyjskich kontaktów w dziedzinie wydobycia i eksploatacji surowców. Założycielami tej struktury są Wyższa Szkoła Górnicza we Freiburgu i najstarsza na świecie uczelnia o tym samym profilu w Sankt Petersburgu.

W ramach forum co roku odbywa się niemiecko-rosyjska konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk akademickich i gospodarczych. Towarzyszą jej spotkania grup roboczych składających się z przedstawicieli środowisk naukowych i gospodarczych obu krajów. Głównym tematem jest współpraca w obszarze przemysłu surowcowego i zrównoważonej gospodarki. DRRF podkreśla na swojej stronie internetowej, że znaczenie forum wzrasta z roku na rok. Udział bilateralnych projektów regionalnych i wymiany naukowców jest też coraz większy.

Na tegorocznej konferencji została utworzona grupa robocza „Wodór i nowe gazy”, zajmująca się kwestiami wodoru. W pierwszym posiedzeniu grupy wzięli udział prominentni przedstawiciele ministerstw ds. energetyki obu krajów. Z ramienia rosyjskiego ministerstwa był to wiceminister Pawel Sorokin, podczas gdy niemieckie ministerstwo energetyki reprezentował Thorsten Herdan.

– Bardzo wspieramy utworzenie takiej grupy roboczej z udziałem przedstawicieli biznesu i nauki Niemiec i Rosji. To wspaniały przykład tego, jak firmy i instytucje naukowe nie tylko czekają na działania polityczne, lecz także biorą sprawy swoje ręce – powiedział Herdan.

Niemieckie media informują, że prace grupy roboczej, przynajmniej z perspektywy Niemiec, skupiają się na imporcie wodoru z Rosji. Mówił o tym w swoim przemówieniu Klaus Töpfer, były minister ochrony środowiska, który objął patronat nad konferencją. Jego zdaniem Niemcy są skazane na import surowców energetycznych, a olbrzymi potencjał Rosji w tym obszarze umożliwi dostawy do jego kraju tego ważnego dla energetyki i ochrony klimatu surowcaTöpfer zwrócił także uwagę na to, że obecnie najważniejsze jest wyjaśnienie kwestii technologicznych, które mają umożliwić Rosji eksport wodoru do Niemiec.

Praca grupy roboczej z udziałem łącznie 40 uczestników odbyła się w formie telekonferencji. Przedstawiciele podjęli dyskusję głównie na temat technologii produkcji wodoru, jego transportu i koniecznej infrastruktury, a także umów handlowych, które miałyby stanowić fundament rosyjsko-niemieckiej wymiany.

– Dyskusje dotyczące polityki energetycznej pokazały, że do pomyślnego przeprowadzenia transformacji energetycznej potrzebne jest międzynarodowy rynek wodoru i syntetycznych nośników energii. W tym zakresie powinniśmy zintensyfikować nasze silne partnerstwo energetyczne z Rosją także w dziedzinie wodoru – stwierdził Andreas Kuhlmann, prezes zarządu DENY.

Efektem pierwszego zebrania grupy roboczej będzie zorganizowanie jeszcze w tym roku specjalistycznych warsztatów tematycznych. Ich wyniki będą przedstawiane i dyskutowane pierwszego grudnia 2020 roku na pierwszej edycji Niemiecko-Rosyjskiej Konferencji Wodorowej.

Wzmożenie kooperacji niemiecko-rosyjskiej to efekt strategii wodorowych obu krajów. Najpierw w Niemczech zapadła decyzja o produkcji zielonego wodoru i docelowego stosowania na duża skalę tego przyjaznego dla klimatu gazu. Jednocześnie stawało się coraz bardziej oczywiste, że w najbliższych dziesięcioleciach Niemcy nie będą w stanie wyprodukować wystarczająco dużo zielonego wodoru, który w związku z tym będzie musiał być importowany. Rosja odpowiedziała na to zapotrzebowanie ogłoszeniem własnej strategii wodorowej, która zapowiada, że już w 2030 roku Rosja będzie produkować 3,5 milionów ton wodoru rocznie, co pokrywałoby blisko 15 procent światowego zapotrzebowania. Unia Europejska przewiduje łączne zapotrzebowanie na wodór rzędu 10 milionów ton w 2030 roku. Wiele wskazuje więc na to, że Rosja może stać się dla Niemiec głównym dostawcą nie tylko gazu ziemnego, lecz także wodoru.

Aleksandra Fedorska

Niemcy chcą inwestować w transformację regionów pogórniczych i wodór na Ukrainie