Niemcy będą karać za manipulacje na rynku gazu

20 lutego 2019, 15:45 Alert
gazociąg gaz rurociąg infrastruktura gazprom
fot. Gazprom

Niemiecki regulator Bundesnetzagentur poinformowała w środę o decyzji w sprawie manipulacji na niemieckim hurtowym rynku gazu. Ukarane zostały trzy podmioty.

Regulator nałożył karę grzywny na spółkę Uniper Global Commodities SE (Uniper) w wysokości 150 tys. euro i na dwóch jej traderów, w wysokości 1,5 tys. euro i 2 tys. euro.

Według niemieckiego regulatora do manipulacji doszło w październiku 2016 r. Dwaj traderzy Uniper za pośrednictwem platformy w PEGAS składali oferty kupna i sprzedaży w sposób, który pozwolił im selektywnie wykluczyć innych uczestników rynku z handlu na obszarze rynkowym NetConnectGermany (NCG). Sprawę do regulatora zgłosił jeden z uczestników rynku oraz operator platformy PEGAS.

Jak ustalił regulatora w wyniku sześciu zakwestionowanych transakcji, Uniper osiągnął zysk w wysokości około 70 tys. euro, co zostało przy uwzględnione przy obliczaniu wymiaru grzywny.

Zarówno Uniper, jak i jeden z traderów tłumaczyli, że opisywane zachowanie handlowe było strategią mającą na celu wyprzedzenie automatycznych algorytmów transakcyjnych. Jednoczenie z ustaleń regulatora wynika, że nie przeprowadzono wcześniejszej oceny zgodności tych działań z prawem. W efekcie traderzy nie byli pod odpowiednim nadzorem, chociaż Uniper był zobowiązany do posiadania odpowiednich i niezbędnych środków nadzoru, które powinny zapobiegać manipulacyjnym strategiom handlowym lub przynajmniej je utrudniać.

Decyzja regulatora nie jest jeszcze ostateczna, stronom przysługuje prawo do odwołania do sądu regionalnego w Düsseldorfie.

CIRE.pl