Niemiecki Trybunał Konstytucyjny odrzuca skargę na Nord Stream 2. NABU ubolewa