Udział OZE w Niemczech przekroczył 50 procent

28 maja 2020, 14:45 Alert
wiatrak oze energetyka
Fot. BiznesAlert

Po raz pierwszy w Niemczech ilość energii dostarczanej ze źródeł odnawialnych źródeł jest wyższa niż z konwencjonalnych źródeł energii. Szczególnie wzrasta udział energii wiatrowej.

Udział OZE w Niemczech

Udział energii odnawialnej w ilości dostarczanej energii elektrycznej po raz pierwszy przeskoczył udział energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł energii w Niemczech. Według obliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego, 72,3 miliarda kilowatogodzin zielonej energii elektrycznej zostało wprowadzonych do sieci energetycznej w pierwszym kwartale tego roku. W porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku udział zielonej energii wzrósł o około 15 procent do całkowitego udziału 51,2 procent.

Udział energii elektrycznej z wiatru wzrósł o 21,4 procent. Ogółem udział energii wiatrowej w całkowitym wytwarzaniu energii elektrycznej wyniósł 34,9 procent, a zatem był najważniejszym źródłem energii w Niemczech. Następnie znalazł się węgiel z udziałem 22,3 procent i gaz ziemny z 12,7 procent. 11,6 procent wprowadzonej energii elektrycznej pochodziło z elektrowni jądrowych. Zasilanie konwencjonalnymi źródłami energii zmniejszyło się o 21,9 procent w porównaniu do tego samego okresu w poprzednim roku. Udział energii elektrycznej z węgla zanotował największy spadek, z wynikiem minus 33,4 procent.

Zeit/Michał Perzyński

Udział OZE w Niemczech osiągnął 44 procent