Niemiecki plan rezerw mocy pod pręgierzem Brukseli

15 września 2015, 08:41 Alert

(EurActiv/Wojciech Jakóbik)

Jak donosi EurActiv Germany przedstawiciele Komisji Europejskiej obawiają się, że przedstawiony przez Berlin mechanizm wsparcia dla elektrowni na węgiel brunatny uderzy w plany Wspólnoty.

Plan stworzenia rezerw mocy zakłada, że elektrownie na węgiel brunatny zostaną wyłączone ale przez cztery lata będą utrzymywane na wypadek konieczności ich ponownego uruchomienia. Według Brukseli takie rozwiązanie będzie wymagało pomocy państwowej, na którą Komisja może ale nie musi wyrazić zgodę.

Komisja zakładała, że dzięki wyłączeniu elektrowni na węgiel brunatny dojdzie do redukcji emisji CO2 w Niemczech o 22 mln ton. Tym planom sprzecwił się jednak przemysł, energetyka i związkowcy, którzy obawiają się wyższych cen energii oraz utraty wielu miejsc pracy.