Noble i Delek muszą dalej szukać partnera do izraelskich złóż  

10 lutego 2015, 10:10 Alert

(Reuters/ANSA/AFP/Teresa Wójcik)

Izraelskie złoża Lewiatan i Tamar.

Włoska firma Edison musi ponowne rozważyć kwestię nabycia dwóch izraelskich pól gazu, dlatego na razie zawiesiła negocjacje w tej sprawie. Powodem jest wysoki stopień niepewności, co do interpretacji stanu prawnego.

Edison, należąca do francuskiej EDF negocjowała zakup dwóch podmorskich pól gazowych z konsorcjum, w którego skład wchodzą amerykańska firma poszukiwawczo-wydobywcza Noble Energy i izraelska naftowa Grupa Delek. Amerykańsko-izraelskie konsorcjum posiadające koncesję na ogromne podmorskie złoże gazu Lewiatan (należące do Izraela) zbywało prawa koncesyjnego na mniejsze pola gazowe, aby uniknąć zarzutu o praktyki monopolistyczne.

Negocjacje z firmą Edison były na ukończeniu, jednak w grudniu do tego rodzaju negocjacji zgłosił zastrzeżenia izraelski regulator, ponieważ uznał, że ochrona antymonopolowa była niewystarczająca, nie zapewniała wolnej konkurencji.

Źródło w branży gazowej Izraela powiedziało agencji Reuters: „Decyzja firmy Edison nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę nieprzewidywalne i niespójne ramy regulacyjne w Izraelu.”