Barka Fortuna

Marszałkowski: Miesiąc budowy Nord Stream 2 upłynął pod znakiem Fortuny