Czy rosyjski ubezpieczyciel Nord Stream 2 zastąpi Szwajcarów?

18 stycznia 2021, 11:00 Alert

Po wycofaniu się z ubezpieczenia budowy gazociągu szwajcarskiej spółki Zurich Insurance Group AG dalsza realizacja projektu znalazła się pod znakiem zapytania. Rosjanie szukają jednak rozwiązania, które pozwoli im dokończyć budowę. 

Budowa gazociągu. Fot. Nord Stream 2
Budowa gazociągu. Fot. Nord Stream 2

Czy Rosjanie ubezpieczą Nord Stream 2?

Szwajcarska firma wycofała się z ubezpieczania projektu w obawie przed sankcjami amerykańskimi. Zgodnie z wymogiem pozwolenia budowlanego Duńskiej Agencji Energii, wszelkie prace na duńskich wodach muszą być ubezpieczone, również od nieumyślnych błędów konstruktora.

Alternatywą ma być rosyjska spółka Konstanta. Firma została zarejestrowana 11 stycznia z kapitałem zakładowym 500 mln rubli (6,6 mln dolarów). Już 13 stycznia Bank Rosji udzielił spółce koncesji na świadczenie usług ubezpieczeniowych, m.in ryzyk budowlanych oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Proces przyznawania licencji może trwać nawet kilka miesięcy. Wysokie tempo udzielania pozwoleń wskazuje, że działanie to zostało przygotowane już wcześniej w porozumieniu z Bankiem Rosji (Bank Centralny).

BiznesAlert.pl pisał o tym na początku października 2020 roku.

Siedzibą rejestracji firmy Konstanta jest jednocześnie siedziba Rosyjskiego Narodowego Banku Komercyjnego – największego banku na Krymie. Instytucja ta podlega już sankcjom amerykańskim, co sugeruje, że w ten sposób dokonuje się minimalizacji ryzyka uderzenia restrykcjami w wartościowe rosyjskie podmioty.

Wiedomosti/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Chrzest bojowy budowniczego Nord Stream 2