Naruszenia zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy między 2 a 6 kwietnia 2021 roku. Fot. OBWE

Naruszenia zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy między 2 a 6 kwietnia 2021 roku. Fot. OBWE