Linia fioletowa oznacza gazociąg leżący na dnie, linia czerwona gazociąg znajdujący się nad powierzchnią wody, fot. Mariusz Marszałkowski

Linia fioletowa oznacza gazociąg leżący na dnie, linia czerwona gazociąg znajdujący się nad powierzchnią wody, fot. Mariusz Marszałkowski