Nowa Narodowa Strategia Wojskowa USA

17 lipca 2015, 16:44 Alert
Kongres USA

(BBN)

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dnia 1 lipca 2015 r. przyjęła została nowa Narodowa Strategia Wojskowa USA. Autorzy Strategii akcentują potrzebę utrzymania przywódczej roli USA w zapewnieniu światowego bezpieczeństwa oraz obecnego ładu międzynarodowego. Opublikowane na stronach BBN materiały ograniczają się do części informacyjnej, pomijając wnioski dla bezpieczeństwa RP.

Narodowa Strategia Wojskowa USA to dokument zdecydowanie podkreślający globalny charakter polityki USA. Autorzy Strategii akcentują potrzebę utrzymania przywódczej roli USA w zapewnieniu światowego bezpieczeństwa oraz obecnego ładu międzynarodowego.
Strategia wskazuje na państwa podejmujące próby zmiany porządku międzynarodowego oraz zagrożenia dla interesów USA (Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran), a także na organizacje ekstremistyczne zagrażające bezpieczeństwu transgranicznemu (ISIL). Jednocześnie formułuje przeciwdziałania jakie będą podejmować Siły Zbrojne USA.
W Strategii został potwierdzony pivot amerykański do regionu Azji i Pacyfiku z podkreśleniem potrzeby przesunięcia tam najbardziej zaawansowanych zdolności i większych sił. Potwierdzono także zobowiązania wobec sojuszników z NATO.Priorytetyzacja misji Sił Zbrojnych USA, zawarta w Strategii, ma stanowić pomoc dla przywódców politycznych w określaniu przyszłego zaangażowania wojsk w „globalnie zintegrowanych operacjach”. Ma być także drogowskazem na drodze budowania „przełomowych” zdolności, w tym m. in.: kosmicznych i naziemnych systemów ostrzegania, zintegrowanych i odpornych platform wywiadowczych, monitorujących i rozpoznawczych, broni precyzyjnej o dużym zasięgu, zdalnie sterowanych pojazdów i technologii.
Narodowa strategia wojskowa jest wydawana przez Przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów. Układ Strategii jest następujący: przedmowa Przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów; cztery rozdziały: Środowisko strategiczne, Środowisko wojskowe, Zintegrowana strategia wojskowa, Inicjatywy Sił Połączonych; podsumowanie.