Nowa strategia energetyczna Litwy: Nadzieje na współpracę Polski

16 listopada 2016, 14:00 Alert

Litewskie ministerstwo energii zakłada, że do 2025 roku zostanie zrealizowany projekt Nord Balt 2 oraz połączenia z Polską – LitPol Link 2. Zdaniem Litwy druga nitka interkonektora ze Szwecją może obniżyć cenę energii we wszystkich krajach bałtyckich. O założeniach opracowanej przez ministerstwo energetyki strategii energetycznej Litwy poinformował szef resortu Rokas Masiulis.

LitPol Link 2 i Nord Balt 2 kluczowe

Litewskie ministerstwo energii zakłada, że do 2025 roku zostanie zrealizowany projekt Nord Barlt 2 oraz połączenia z Polską – LitPol Link 2. Masiulis wielokrotnie przypominał, że druga nitka interkonektora ze Szwecją może obniżyć cenę energii na Litwie i ta tania energia będzie trafiać do państw bałtyckich. Wcześniej eksperci ds. energetyki wskazywali, że NordBalt 2 może rozpoczynać się na Łotwie. Tymczasem w opinii litewskich ekspertów druga nitka połączenia z Polską jest konieczna do zakończenia procesu zsynchronizowania systemów energetycznych państw bałtyckich.

Instalacje Nord Balt. Źródło: Litgrid

LitPol Link 2: Elektroenergetyka wciąż dzieli Polskę i Litwę

Projekt elektrowni Visaginas jest zamrożony

W dokumencie wskazano, że Litwa nadal będzie dążyła do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa, do synchronizacji sieci elektroenergetycznych krajów bałtyckich z Europą Zachodnią. Ponadto Wilno oceni zagrożenia wynikające z budowanej na Białorusi elektrowni jądrowej. Jeżeli chodzi o projekt elektrowni jądrowej Visaginas zaproponowano jego zamrożenie do czasu, który pozwoli na jego ekonomicznie opłacalne, zgodne z zasadami rynkowymi uruchomienie. Takie podejście do inwestycji jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Jednocześnie podkreślono znaczenie i możliwości współpracy ze strategicznym inwestorem projektu, jakim jest japońska spółka Hitachi w innych sektorach.

Litwa rozważa wykup udziałów w litewskim terminalu LNG

Jako główne kierunki działania w sektorze gazowym ministerstwo energetyki wskazuje wykup pływającego terminala LNG w Kłajpedzie oraz otrzymaniem od UE pomocy na ten cel. Wcześniej Masiulis podkreślił, że rozmowy z z norweskim Hoegh LNG o wykupie terminala rozpoczną się wówczas, kiedy Wilno otrzyma pomoc od Unii Europejskiej. Zdaniem ministra energii może to zmniejszyć koszty utrzymania obiektu.

Sawicki: Polska i Litwa – kooperacja czy konkurencja w gazie?

Litwa stawia na rozwój morskich farm wiatrowych

W strategii wskazano, że do 2020 roku konieczne jest przeprowadzenie badań na Morzu Bałtyckim w zakresie rozwoju morskich farm wiatrowych. Po podjęciu finalnej decyzji o rozwoju morskiej energetyki wiatrowej po 2020 roku będzie można rozpocząć działania inwestycyjne. Ministerstwo energii zastrzega jednak, że budowa morskich elektrowni wiatrowych nie powinna wpływać na wzrost cen energii dla odbiorców. Wilno zakłada, że do 2020 roku zwiększy zainstalowane moce wiatraków z 500 do 750 MW ale również to nie powinno wpłynąć na podwyżkę cen energii. Ministerstwo energetyki liczy, że do 2030 roku 35 procent produkowanej na Litwie energii będzie pochodziło z OZE a do 2050 roku poziom ten wzrosnąć do 70 procent. Osiągnięcie takiej mocy będzie możliwe w sytuacji, kiedy i nie powstanie elektrownia jądrowa Visaginas.

Baltic Course