font_preload
PL / EN
Alert 3 kwietnia, 2015 godz. 10:17   
REDAKCJA

Nowa taryfa PKP Energetyka

PKP Energetyka 1

PKP Energetyka S.A. informuje, że w dniu 17 marca 2015 r. została wydana Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE-4211-6(6)/2015/3158/XIV/JSz, opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna z dnia 17 marca 2015 r. nr 41/2015 (1871), zatwierdzająca Taryfę dla energii elektrycznej 2015 Spółki. Nowa Taryfa dla energii elektrycznej obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Źródło: PKP Energetyka