Nowe nominacje ministra środowiska

23 listopada 2015, 17:26 Alert
Jan Szyszko

(Ministerstwo Środowiska)

Minister środowiska prof. Jan Szyszko powołał nowych członków Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na stanowisko przewodniczącego Rady Nadzorczej został powołany prof. Roman Niżnikowski, a na stanowisko zastępcy przewodniczącego – Marek Ryszka. W skład Rady Nadzorczej weszli także profesorowie: Janusz Wojdalski, Zbigniew Myczkowski, Tomasz Popławski oraz dr inż. Andrzej Matysiak.

Pełen skład Rady Nadzorczej na stronie NFOŚiGW.