Nowe prawo ma ułatwić zagospodarowanie metanu z kopalni

9 listopada 2016, 06:15 Alert
ściana kopalnia
fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Nowe rozwiązania ustawowe ułatwią zagospodarowanie metanu z węgla kamiennego w ramach likwidacji kopalni.

Rada Ministrów przyjęła wczoraj (8. 11.) projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra energii.

Wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego zagospodarowanie metanu pozyskiwanego ze złoża węgla kamiennego w ramach likwidowanego zakładu górniczego lub jego oznaczonej części – jest podstawowym celem przeprowadzonej nowelizacji.

Odmetanowanie górotworu w likwidowanych kopalniach ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa sąsiednim kopalniom i środowisku. Metan powinien być gospodarczo wykorzystany, np. do produkcji energii. Jego emisja do atmosfery musi być maksymalnie zminimalizowana.

Obecnie w momencie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego  kopalnie jednocześnie tracą możliwość pozyskiwania metanu z pokładów węgla (jako kopaliny towarzyszącej). Po zmianach prawa, przedsiębiorstwo górnicze (zajmujące się likwidacją kopalń), nie będzie musiało mieć koncesji węglowodorowej na pozyskiwanie metanu z likwidowanych zakładów górniczych lub ich oznaczonych części. Ułatwi to zagospodarowanie metanu.

Znowelizowane regulacje mają wejść w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.