Nowi dowódcy w polskiej armii

11 stycznia 2017, 06:45 Alert
Nowi generałowie w Wojsku Polskim
Nowi generałowie w Wojsku Polskim. Fot. BiznesAlert.pl

Prezydent RP Andrzej Duda mianował dwóch wysokich dowódców wojskowych. Generał Sławomir Wojciechowski został dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a generał Wiesław Kukuła – dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Ten pierwszy otrzymał także awans na stopień generała dywizji.

Jak stwierdził prezydent Andrzej Duda, to ważny dzień dla nas wszystkich. Siły Zbrojne mają dwóch nowych wysokich dowódców. Są oni doświadczonymi żołnierzami, między innymi wiele się nauczyli na misjach w Iraku i Afganistanie. A przecież sytuacja jest szczególna. Realizowane są postanowienia ubiegłorocznego szczytu Paktu Północnoatlantyckiego w Warszawie. Od kilku dni gościmy na naszej ziemi pierwszych żołnierzy amerykańskich. To z pewnością cieszy całe społeczeństwo.

Tymczasem polska armia potrzebuje głębokich zmian. Ten proces już się rozpoczął. Przed nami zadanie modernizacji wojska. Ku chwale Rzeczypospolitej, podkreślił Andrzej Duda. To oficjalne nominacje, które były zapowiadane już wcześniej. Pisaliśmy o nich w serwisie BiznesAlert.pl.

Generał Sławomir Wojciechowski

Generał dywizji Sławomir Wojciechowski od sierpnia 2015 r. był zastępcą dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jest jednym z autorów reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi wprowadzonej w 2014 r. Wcześniej, w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, kierował pracami nad wdrożeniem wojennego systemu dowodzenia. Od 2013 roku kierował departamentem strategii i planowania obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

W 2011 r. dowodził IX Zmianą PKW w Afganistanie, a wcześniej 17 Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną i 4 Zielonogórskim Pułkiem Przeciwlotniczym. W latach 2009-2010 dowodził wielonarodową Grupą Bojową UE, a w czasie IV Zmiany PKW w Iraku w 2005 r. kierował sztabem Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, Akademii Obrony Narodowej, Joint Services Staff College w Shrivenham w Wielkiej Brytanii, szkoły NATO w Oberammergau oraz studium polityki obronnej w US Army War College w Carlisle.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych jest jednym z dwóch głównych dowództw w polskich Siłach Zbrojnych. Odpowiada za organizację ćwiczeń, podlegają mu kontyngenty działające za granicą. Zadaniem DO RSZ jest też planowanie i dowodzenie wojskami i elementami pozamilitarnymi w operacjach połączonych w sytuacjach kryzysowych.

Generał Wiesław Kukuła

Generał brygady Wiesław Kukuła objął obowiązki szefa tworzonego wówczas Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w końcu września 2016 r. Wcześniej, od 2012 r., dowodził Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu. Służył w niej od 1996 r. (wówczas był to 1 pułk specjalny) na stanowiskach dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa łączności, szefa sekcji wsparcia dowodzenia i łączności oraz szefa sztabu pułku. W latach 2003-04 służył w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku. Od 2006 r. był szefem wydziału dowodzenia i łączności oraz szefem pionu – zastępcą szefa sztabu w Dowództwie Wojsk Specjalnych. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności oraz studiów magisterskich w Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku elektronika i telekomunikacja.

Na początku tego roku Wojska Obrony Terytorialnej stały się nowym rodzajem Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Rozbudowa obrony terytorialnej i przekształcenie jej w formację złożoną głównie z ochotników z danego rejonu to jeden z priorytetów obecnego kierownictwa resortu. WOT mają współdziałać z wojskami operacyjnymi oraz być zdolne do prowadzenia działań antykryzysowych i antyterrorystycznych.

MON zakłada, że w 2018 r. WOT będą liczyć około 35 tysięcy żołnierzy, a w roku 2019 – 53 tys. Do tego czasu koszty tworzenia i funkcjonowania WOT rząd szacuje na 3,6 mld zł. W ciągu kilku lat MON zamierza utworzyć 17 brygad (dwie na Mazowszu i po jednej w pozostałych województwach). W pierwszej kolejności powstają brygady w Podlaskiem, Lubelskiem i Podkarpackiem oraz cztery bataliony w Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie i Siedlcach.