Nowy system informatyczny pomoże Enei Operator zarządzać siecią

19 lipca 2016, 11:15 Alert

(Enea Operator/CIRE.pl)

Enea Operator podpisała umowę na dostarczenie systemu informatycznego, który będzie częścią Systemu Informacji o Sieci. System informatyczny ma wspomagać zarządzania majątkiem sieciowym, gospodarką nieruchomościami oraz zarządzanie pracą brygad w terenie. Stworzony system będzie aplikacją informatyczną dla Systemu Informacji o Sieci, który wdrażany jest w Enei Operator. Dzięki jego wprowadzeniu spółka będzie mogła lepiej zarządzać swoją siecią energetyczną, co wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa energetycznego i wskaźników niezawodności dostaw.Za dostawę i wdrożenie aplikacji będzie odpowiadało konsorcjum, na którego czele stoi firma Sygnity. Oprócz lidera w konsorcjum znalazły się również hiszpańska Indra Sistemas oraz Indra Sistemas Polska.