Nowy wiceprezes ARP

23 stycznia 2015, 10:50 Alert

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powołało dr. Marka Szczepańskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ARP S.A.

Dr Marek Szczepański stanowisko obejmie 16 lutego 2015 roku. W Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. będzie odpowiadał za restrukturyzację, nadzór nad udzielaniem pożyczek, poręczeń i gwarancji dużym przedsiębiorstwom oraz nadzór nad niektórymi kluczowymi projektami.

– Doświadczenie ARP w restrukturyzacji i rozwoju polskich przedsiębiorstw jest unikalne i doceniane przez rynek.  Spółka z sukcesem zrestrukturyzowała wiele firm, które mogły dzięki temu rozwinąć skrzydła. Będę się starał, aby ARP jak najlepiej nadal wypełniała lukę rynkową związaną z dostępem do finansowania zwrotnego – powiedział dr Marek Szczepański, nowy wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dr Marek Szczepański ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada dyplom Master of Business Administration. Pracę doktorską z dziedziny zarządzania obronił w 2012 r. na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 2009–2015 pracował w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie początkowo pełnił funkcję dyrektora departamentu, a od grudnia 2011 r. dyrektora zarządzającego.

Wcześniej pracował w sektorze publicznym, m.in. w latach 2003-2005 w Ministerstwie Gospodarki i Pracy jako podsekretarz stanu; w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej jako dyrektor departamentu oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W latach 2007-2009 pracował w sektorze prywatnym, między innymi, jako prezes zarządu firmy konsultingowej.