Ochrona klimatu stanie się prawem. Znamy założenia Nowego Zielonego Ładu

29 listopada 2019, 17:45 Alert
Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu
Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu

Szkic komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Nowego Zielonego Ładu do którego dotarł BiznesAlert.pl zakłada przyspieszenie polityki klimatycznej i przekazanie Komisji narzędzi do jej egzekwowania od państw członkowskich.

Do marca 2020 roku Komisja zaproponuje w sprawie celu neutralności klimatycznej tzw. prawo klimatyczne sankcjonujące ten cel.

Komisja ma także przedstawić plan osiągnięcia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej o co najmniej 50 a najlepiej 55 procent do 2030 roku. Ma się to stać do października 2020 roku.

W konsekwencji Komisja ma zrewidować legislacje pod kątem nowych, bardziej ambitnych celów klimatycznych.

Komisja ma także wspierać działania na rzecz przekształcenia Europejskiego Banku Inwestycyjnego w tak zwany Europejski Bank Klimatyczny, chce także przeglądać i oceniać inwestycje państw członkowskich pod kątem „zielonego finansowania”. Zamierza także wymusić szczegółowe raportowanie na temat zrównoważonego finansowania w firmach.

Dokument wspomina także o powołaniu Europejskiego Paktu Klimatycznego, nie tłumaczy jednak na czym polega ten pomysł.

Komisja zamierza włączyć agendę zrównoważonego rozwoju do porozumień międzynarodowych i „forsować Zieloną Agendę w Bałkanach Zachodnich”.

Szkic, do którego dotarł BiznesAlert.pl, został przeznaczony na użytek wewnętrzny Komisji Europejskiej i będzie ulegał zmianie w toku dalszych prac. Komisja ma przedstawić gotowy dokument 11 grudnia.

Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Neutralność klimatyczna dzieli Europę. Wasze ambicje, nasze ulice