font_preload
PL / EN
Alert 19 czerwca, 2018 godz. 8:30   
REDAKCJA

NSA: Opłata zastępcza z podatkiem VAT

energa Farma wiatrowa Bystra; źródło Energa

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, opłata zastępcza, którą spółka obrotu musi zapłacić w przypadku sprzedaży energii ostatecznemu konsumentowi, musi być wliczona do podstawy opodatkowania VAT – czytamy w „Gazecie Prawnej”.

Sprawa dotyczyła spółki, która świadczy usługi maklerskie i jednocześnie jest pośrednikiem w obrocie energią elektryczną. Spółka stała na stanowisku, że obrotu opłata zastępcza nie jest wynagrodzeniem za transakcję, argumentując, iż między nią a klientem nie występuje wymiana świadczeń.

Poglądu tego nie podzielił warszawski WSA, który stwierdził, że opłata zastępcza ma ścisły i bezpośredni związek ze sprzedażą energii. Jej równowartość jest więc dla spółki obrotu zapłatą, którą dostaje on za sprzedaż energii.

Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Roman Wiatrowski zwrócił uwagę na dwa przepisy dyrektywy VAT odnoszące się do podstawy opodatkowania – art. 78 oraz art. 73. Sędzia zwrócił uwagę, że spółka pomija ten drugi przepis, mówiący, że podstawą opodatkowania może być wszystko, co stanowi zapłatę – czytamy w „Gazecie Prawnej”.

Gazeta Prawna/CIRE.PL