font_preload
PL / EN
Energetyka 23 lutego, 2018 godz. 14:15   
REDAKCJA

Obajtek: PKN Orlen będzie prowadził odważną politykę

Orlen Upstream fot. Orlen Upstream

Status realizacji strategii, kluczowe parametry rozwoju i standardy współpracy były tematem spotkań Prezesa Zarządu PKN ORLEN, Daniela Obajtka z Prezesami Zarządów spółek z Grupy Kapitałowej.

Prezes Zarządu PKN ORLEN Daniel Obajtek odbył cykl spotkań z menedżerami zarządzającymi spółkami, wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej ORLEN. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele wszystkich spółek, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Spotkania służyły przede wszystkim aktualizacji wiedzy dotyczącej bieżących działań spółek, podsumowaniu wyników oraz doprecyzowaniu kluczowych celów i parametrów rozwojowych. Omówiono standardy i zasady przyszłej współpracy, szczególną uwagę przywiązując do kontrybucji poszczególnych spółek w realizacji strategii biznesowej całej Grupy ORLEN. Dla przedstawicieli spółek, niezależnie od ich wielkości, czy miejsca w strukturze Grupy, była to okazja do przedstawienia swoich pomysłów, inicjatyw, czy oceny kluczowych wyzwań rynkowych.

– Jestem bardzo zadowolony z przebiegu rozmów z Zarządami spółek z Grupy ORLEN. Dzięki nim miałem możliwość przedstawić nasze priorytety oraz nakreślić kolejne kroki, które przybliżą nas do realizacji celów i założeń strategii. Podczas rozmów jasno określiłem moje oczekiwania wobec kadry zarządzającej Grupą i wskazałem, że misją tego zarządu jest realizacja odważnej wizji rozwoju, która pozwoli nam skutecznie budować wartość Koncernu w długim horyzoncie w kraju i za granicą – podsumował spotkania Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Spotkania w ramach Grupy ORLEN będą stałym punktem w kalendarzu działań Zarządu PKN ORLEN, który sukcesu Koncernu upatruje m.in. we współpracy opartej na dobrych relacjach ze wszystkimi interesariuszami.

PKN Orlen