Kto obejmie stery w Lotosie?

3 stycznia 2017, 10:15 Alert

Lotos wkracza w nowy rok w z przytupem. Według nieoficjalnych informacji spółka ma otrzymać na początku tego roku nowy ładunek ropy naftowej, tym razem ma to być cięższa ropa od tej jaką spółka otrzymała w sierpniu ub. r. Nowa ropa prawdopodobnie dotrze już do Gdańska za kadencji nowego prezesa spółki. Rada Nadzorcza rozpisała konkurs na stanowisko szefa gdańskiej firmy.

Jak informuje spółka, Rada Nadzorcza Lotosu ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu oraz stanowisko wiceprezesa zarządu ds. produkcji. Zgodnie z warunkami jakie muszą spełnić kandydaci ubiegający się o zarządzanie Grupą muszą posiadać m.in. wyższe wykształcenie, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu w spółkach kapitałowych z sektora ropy i gazu,posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach zatrudniających średniorocznie powyżej 1000 osób. Termin składania ofert upływa 5 stycznia 2017 roku. Otwarcie zgłoszeń nastąpi 9 stycznia 2017 roku. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które rozpoczną się 11 stycznia 2017 roku.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, której część będzie przeprowadzona w języku angielskim, kandydaci będą musi odpowiedzieć na pytania m. in. z zakresu działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka, czy z kierunków strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki zaprezentowane przez kandydata .Osoba ubiegająca się o stanowisko wiceprezesa ds. produkcji musi spełniać podobne wymagania. Poszukiwani na to stanowisko będą jednak kandydaci z wykształceniem wyższym technicznym lub z obszaru zarządzania produkcją.

Przypomnijmy, że na początku listopada 2016 roku ze stanowiska prezesa Grupy Lotos odwołano Roberta Pietryszyna. Wówczas pełnienie tej funkcji powierzono Marcinowi Jastrzębskiemu , wiceprezesowi zarządu ds. operacyjnych.