Od lipca rusza obowiązek składania deklaracji w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

28 czerwca 2021, 15:15 Alert
Budynki z wielkiej płyty – Żegrze i Rataje w Poznaniu. Źródło- Wikipedia
Budynki z wielkiej płyty - Żegrze i Rataje w Poznaniu. Źródło- Wikipedia

1 lipca wchodzi w życie obowiązek składania deklaracji o źródłach ogrzewania budynków w całej Polsce. Każdy właściciel czy zarządca budynku na złożenie deklaracji będzie miał 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed dniem 1 lipca, w przypadku źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca będzie to 14 dni.

Możliwość złożenia deklaracji to pierwszy z etapów budowy ogólnopolskiego systemu – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W kolejnych etapach zostaną uruchomione usługi dla obywateli, które między innymi przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa.

„Zanim jednak zostaną uruchomione inne usługi Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków musi zostać zasilona o dane, które od 1 lipca właściciele lub zarządcy budynków będą mogli wprowadzać do systemu samodzielnie” – podkreśla p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Dorota Cabańska, zachęcając jednocześnie do składania deklaracji w formie elektronicznej.

Składanie deklaracji

Formularz nie jest skomplikowany, a jego wypełnienie nie zajmuje dużo czasu. Wpiszemy w nim podstawowe dane, takie jak imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości oraz informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu.

Istnieją dwa formularze deklaracji. Jeden z nich dotyczy budynków mieszkalnych, natomiast drugi budynków niemieszkalnych. Aby złożyć deklarację w formie elektronicznej wystarczy, że posiadasz profil zaufany albo e-dowód. Z kolei dla osób, które nie mogą złożyć deklaracji online istnieje możliwość złożenia jej w formie tradycyjnej. Osobiście w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku albo listownie. Odpowiedni druk można znaleźć w urzędzie miasta czy też gminy, dostępny jest także na stronie https://zone.gunb.gov.pl/ w zakładce „Do pobrania”. Deklarację w wersji papierowej do systemu wprowadzi urzędnik z odpowiednimi uprawnieniami.

Celem powstania CEEB jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza oraz likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń, czyli emisji substancji powodujących smog. Problem jest poważny i wymaga stanowczych działań. „Redukcja emisji szkodliwych substancji do środowiska stanowi wyzwanie, a zanieczyszczenie powietrza jest obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań środowiskowych na świecie” – zaznacza Dorota Cabańska. Problem smogu występuje w Polsce co najmniej od kilkudziesięciu lat, a największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na zdrowie, ma zanieczyszczenie pochodzące z tzw. sektora bytowo-komunalnego. Wiedza, którą uzyskamy w ramach CEEB sprawi, że działania wobec problemu smogu będą o wiele bardziej efektywne i skuteczne.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego/Michał Perzyński